COSS.fi

COSS.fi

Avoimesta lähdekoodista apua IT-alan työllisyystilanteeseen?

Otsikoihin nousi viime viikolla IT-alalla vallitseva haasteellinen työllisyystilanne, josta esimerkiksi Talouselämä (23/10/2014) uutisoi verkkosivuillaan. Tilanteen katsottiin johtuvan niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta, jossa työmarkkinoiden tarjonta ei vastaa työelämän tarpeita. Yhä useammin yritykset hakevatkin työntekijöitä ulkomailta tai jo eläkkeelle jääneistä, vaikka samaan aikaan nuorilla IT-alan osaajilla on pula oman alan työpaikoista Suomessa.

Yksi arvio siitä, miten tähän tilanteeseen on päädytty, on Talouselämän uutisen mukaan koulutuksen vanhentuminen. It-ala on nopeasti muuttuva ala, jossa tieto ja ohjelmat vaihtuvat suhteellisen nopeasti asettaen koulutukselle omat haasteensa. Lisäksi työnantajat arvostavat työntekijän aiempaa työkokemusta, jota erityisesti nuorilla ja vastavalmistuneilla on usein rajallisesti. Vaikka tällä hetkellä uusia työnhakijoita on enemmän kuin ennen, samaan aikaan eläkeiän saavuttaneiden henkilöiden palkkaaminen erilaisiin pätkätöihin on yleistynyt (Summa 8/2014).

Yksi vaihtoehto tilanteen helpottamiseksi voisikin olla avoimen lähdekoodin tukeminen, sillä se tukisi samalla työpaikkojen pysymistä Suomessa ja IT-alan osaajien työllistymistä kotimaassa. Esimerkiksi osallistuminen erilaisiin kehitysprojekteihin ei vaadi suuria organisaatioita, vaan kehittäjätiimit organisoituvat usein itsestään. Avoimuuden yhteisöllisyydestä on etua myös yksittäisten henkilöiden kehityksen kannalta.

Aiheesta kiinnostuneet pääsevät osallistumaan oman mielenkiintonsa mukaan avoimeen toimintaan, vaikkei olisi töissä kyseessä olevissa organisaatioissa. Näin työnhakijoilla on mahdollisuus ylläpitää ja päivittää osaamistaan, vaikkei heti löytäisikään oman alansa töitä. Tämän avulla on myös mahdollista osoittaa omaa kiinnostustaan ja osaamistaan työnhakutilanteessa, jossa kilpailu työpaikoista on kovaa.

 

Lue lisää:
Talouselämä
Summa

Scroll to Top