COSS.fi

COSS.fi

MHG tarjoaa Off-Line Internet-palvelua bioenergiatoimijoille

MHG Systems on esitellyt tänään, Saksan Leipzigissa järjestettävillä Enertec-messuilla, uuden MHG Bioenergy ERP -palveluaan täydentävän MHG Mobile PC -tiedonkeruuohjelmiston. Uusi Java-pohjainen ohjelmisto on suunnattu erityisesti biomateriaalien hankintaketjuille. Se mahdollistaa mm. ilman jatkuvaa verkkoyhteyttä tapahtuvan puunkorjuu- ja haketustietojen keräyksen maastossa ja tietojen lähettämisen myöhemmin langattomasti MHG Bioenergy ERP –palveluun.

”Toisinaan on mukavaa tuoda markkinoille myös jotakin vanhaa”, aloittaa MHG Systems Oy:n tuotekehityspäällikkö Veli-Matti Plosila kertoessaan yrityksen uutuudesta. ”MHG Bioenergy ERP on sähkö-, lämpö-, pelletti-, metsäteollisuus- ja metsäpalveluyritysten käyttöön kehitetty Internet-selaimilla ja mobiililaitteilla käytettävä toiminnanohjausjärjestelmäpalvelu. Toimme nyt suositun web-pohjaisen ERP-palvelumme tueksi uuden Windows-tietokoneisiin asennettavan MHG Mobile PC -ohjelmiston. Sen avulla työtietojen keruu ja syöttäminen ERP-palveluun onnistuu nyt myös käyttäjiltä, joilla jatkuvaa Internet-yhteyttä ei ole käytettävissään”, Plosila jatkaa.

Tänään tiistaina Leipzigissa Enertec-messuilla ohjelmistoa esitellyt MHG Systems Oy:n toimitusjohtaja Seppo Huurinainen kertoo uuden palvelun taustalla olevista asiakastarpeista; ”Tarve Off-Line tiedonkeruulle tuli vastaan useissa asiakastoimituksissamme, erityisesti puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjien taholta. Juuri heille MHG Mobile PC -ohjelmiston käyttöönotto onkin hyvin edullista, koska näillä yrittäjillä on tarvittavat laiteinvestoinnit ajoneuvotietokoneisiin jo tehtynä. Lisäksi tämän olemassa olevan tietoteknisen kaluston käyttö on tuttua niin itse yrittäjille kuin kuljettajillekin. MHG Mobile PC -ohjelmiston puolesta puhuu myös se, että monet raskaiden metsätyökoneiden ja kuljetuskaluston käyttäjät luottavat selvästi enemmän haasteellisiin ympäristöihin erityisesti suunniteltujen ajoneuvotietokoneiden kestävyyteen, kuin pikkuriikkisten mobiililaitteiden kestävyyteen.”

Uutta vanhaa sekä lisää vaihtoehtoja ja käyttömukavuutta

Vaikka MHG Mobile PC -ohjelmisto ei itsessään tuokaan MHG Bioenergy ERP -palveluun mitään uusia ominaisuuksia, tarjoaa se käyttäjille mahdollisuuden syöttää ja kuitata tietoja nyt myös off-line tilassa. Sen avulla voi maastossa työskentelevä mm. kuitata erilaisia lähikuljetus- ja kuormaustyöksiantoja tai vaikkapa lähettää vapaita tekstiviestejä MHG Bioenergy ERP -järjestelmään. Luonnollisesti kaikkiin Off-Line -tilassa MHG Mobile PC -ohjelmistolla täytettyihin tietoihin voi myös liittää GPS-laitteen antaman paikkatiedon sekä useita erityyppisiä liitetiedostoja.

MHG Mobile PC:n ohella samat työtehtävät on edelleen mahdollista hoitaa myös On-Line -tilassa Web-selaimella tai mobiililaitteen avulla. Varsinkin syrjäisillä työmailla, missä mobiiliyhteydet ovat huonot, on MHG Mobile PC kuitenkin merkittävästi nopeampi käyttää, kuin jo aikaisemmin tarjolla olleet On-Line -tiedonsyöttömenetelmät. Työpäivän päätteeksi, tai muuten verkkoyhteyksien palautuessa, tiedot voidaan viedä eräajo-tyyppisesti MHG Bioenergy ERP -järjestelmään ja sitä kautta verkoston muidenkin toimijoiden ulottuville.

Lokalisoitu käyttäjille

MHG Bioenergy ERP -järjestelmä on tällä hetkellä käytössä jo yli kymmenessä eri maassa, lokalisoituna kahdeksalle eri kielelle. Uusi MHG Mobile PC -ohjelmisto on välittömästi saatavana suomenkielen lisäsi myös saksan ja englannin kielisenä. Uusia kieliversioita käännetään parhaillaan ja uusi ohjelmisto on vielä tämän kevään aikana saatavana kaikilla MHG Bioenergy ERP:in kielillä. MHG Systemsin toiminnanohjausjärjestelmä on alusta alkaen suunniteltu helposti lokalisoitavaksi ja uusien kielien käyttöönotto voidaan tehdä asiakastarpeen ilmetessä nopealla aikataululla. Erityisen tärkeää omakielinen käyttöliittymä on juuri maastossa töitä tekeville henkilöille.

MHG Systems Oy on mukana Saksan Leipzigissa 27. – 29.1. 2009 järjestettävillä Enertec 2009 messuilla, missä yrityksen osasto löytyy hallista 4.3 standiltä C36.

MHG Bioenergy ERP

MHG Bioenergy ERP on sähkö-, lämpö-, pelletti-, metsäteollisuus- ja metsäpalveluyritysten käyttöön kehitetty Internet-selaimilla ja mobiililaitteilla käytettävä palvelu. Se on bioenergia-alan toiminnanohjausjärjestelmä ja karttapalvelukokonaisuus, josta ammennetaan tietoa liiketoiminnan kehittämiseen. MHG Bioenergy ERP mahdollistaa uudet, erityisesti urakointipohjaiset ja osallistavat liiketoimintamallit. Palvelun ylivoimatekijöitä ovat läpinäkyvyys koko toimitusketjussa, bioenergiamassojen kosteuden hallinta ja energiamäärään – megawattitunteihin – perustuva raportointi, tilitykset ja laskutus.

Enertec 2009 -messut

Enertec -messut on Saksan johtava riippumaton energia-alan tapaaminen. Leipzigissa 27. – 29.1. 2009 järjestettävät messut kattavat kaikki tärkeimmät energia-alan aihealueet aina energian tuotannosta ja palveluista sähkön ja sähkölaitosten insinöörityöhön sekä uudistuviin energialähteisiin saakka. Uudistuvissa energialähteissä messut keskittyvät erityisesti bioenergiaan. Messut tarjoavat vierailijalle kokonaisvaltaisen kuvan tulevaisuuden energiaratkaisuista. Messujen suosio perustuu korkean luokan ohjelmaan yhdistettynä laajaan joukkoon täydentäviä erikoistapahtumia. Samanaikaisesti Enertec -messujen kanssa vierailijoille on tarjolla myös ympäristöteknologiaan ja -palveluihin keskittyvä TerraTec -messutapahtuma.
Lisätietoja: http://www.enertec-leipzig.de/

MHG Systems Oy

MHG Systems on yksi maailman johtavista bioenergia-alan toiminnanohjausjärjestelmien tarjoajista. Yritys tuottaa partneriverkostonsa kanssa asiakaskeskeisiä tietojärjestelmä- ja karttapalvelukokonaisuuksia bio- ja metsäenergialiiketoiminnan kehittämiseen. MHG Systemsin palvelut tarjoavat asiakasyrityksille mahdollisuuden uudenlaisiin liiketoimintamalleihin ja kustannusten entistä tarkempaan seurantaan sekä biomassojen ja toimitusketjujen reaaliaikaiseen toiminnanohjaukseen. Yrityksen palvelut luovat merkittäviä kustannussäästöjä kaikille biolämmön ja biosähkön tuotantoketjun toimijoille. Suomessa päämajaansa pitävän MHG Systemsin toimittamia järjestelmiä on tällä hetkellä käytössä yli kymmenessä eri maassa, kolmella eri mantereella ja lokalisoituna kahdeksalle eri kielelle.
Lisätietoja: http://www.mhgsystems.com/

Lisätietoja

Puh: 010 400 6281
Email: communications@mhgsystems.com

Scroll to Top