COSS.fi

COSS.fi

Gurux luopuu patentistaan avoimeen lähdekoodiin siirtymisen johdosta

Tamperelainen Gurux Oy valmistaa ohjelmistokomponentteja mittaustulosten ja rekisteriarvojen keräämiseen erityyppisiltä fyysisiltä laitteilta, esimerkiksi kulutuslukemien keruuseen sähkömittareilta. Ohjelmistovalikoimastamme löytyvät myös kerätyn tiedon jatkokäsittely- ja raportointisovellukset, joilla kerätty tieto saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön.

Gurux Oy siirtyi avoimeen lähdekoodiin 30.9.2009. Kuluneen vuoden aikana olemme iloksemme havainneet, että avoin lähdekoodi ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet herättävät laajalti mielenkiintoa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Avoimeen lähdekoodiin siirtymiseen luonnollisena jatkona Gurux Oy on nyt päättänyt luopua patentistaan. Patentti kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa: http://www.gurux.fi/files/Gurux_Patent.pdf

Sekä avoimeen lähdekoodiin siirtymisen että patentista luopumisen taustalla on halu lisätä Gurux Oy:n avoimuutta sekä saada laajemman käyttäjäkunnan myötä runsaasti asiakaspalautetta tuotteiden edelleen kehittämisen idealähteeksi.

 
Openmind tapahtuma Helsingissä

Mikäli olet kiinnostunut avoimen lähdekoodin tarjoamista eduista ja mukanaan tuomista haasteista, tule kuulemaan Gurux casea avoimeen lähdekoodiin siirtymisestä. Gurux Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kurunsaari kertoo Gurux Oy:n Open Source -projektista tiistaina, 9. marraskuuta, Openmind-tapahtumassa, aamupäivän Workshopissa, salissa 3.

Lisätietoa tapahtumasta www.openmind.fi
Ilmoittautuminen www.openmind.fi/ilmoittautuminen


Lisätiedot, tarjouspyynnöt, yrityskohtainen räätälöinti
Mikko Kurunsaari
p. 03 265 1244
mikko.kurunsaari at gurux.org

Gurux Oy
www.gurux.org
Hermiankatu 6-8 H
33720 TAMPERE

Scroll to Top