COSS.fi

COSS.fi

IT-automaatio: Kaasua pois, kierroksia ylös

Korkealle pääsee vain aloittamalla alhaalta.

Teksti: Samuli Seppänen ja Petri Lammi, Puppeteers Oy

Automaatiolla voidaan sekä nopeuttaa IT-toimintoja että parantaa niiden laatua. Toki tämä ei synny itsestään, vaan sen eteen on nähtävä vaivaa. Tämä vaivannäkö tarkoittaa ennakoivaa tekemistä. Ennakointi, muutosnopeus ja muutosvarmuus ovat strategisia tavoitteita. On merkityksellistä, että näitä pyritään jatkuvasti parantamaan. Operatiivisessa mielessä automaatio voi parantaa ja tehostaa palvelunhallinnan prosesseja. Strategisessa mielessä automaatiota voidaan ajatella alustana tai kerroksena, jota käytetään laajasti yhteisenä kielenä ja menetelmänä, jolla toteutetaan tehokkaasti ja laadukkaasti yrityksen muutostarpeita sen palvellessa asiakkaitaan. Nykyaikainen liiketoiminta on tyypillisesti hyvin riippuvainen ”digitaalisesta kaksosestaan”, joten IT-toimintojen laatu ja tehokkuus ovat kaikkea muuta kuin yhdentekeviä.

Säilyttäkäämme maltti ja mieluiten myös tolkku

Ennen kuin aletaan miettiä, miten automaatiosta voisi olla hyötyä virtaustehokkuudessa tai JIT-tuotannossa, on useimmiten järkevää kokeilla ja opetella vähemmän dramaattisilla kohteilla. Jokainen voi tunnistaa päivittäisessä toiminnassaan hukan lähteitä, toimintoja, jotka eivät palvele sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita millään tavalla. Service Deskin vakiopyynnöt voidaan antaa kokonaan tai osittain automaatiojärjestelmän toteutettavaksi. Toimittajan vaatimat asetukset voidaan toteuttaa kerran kunnolla ja toistaa loputtomasti. Ympäristön pienet muutokset voidaan toteuttaa skaalautuvasti ja varmasti, huomioiden mahdolliset poikkeamat vakioinneista.

Jokainen tarvitsee kunnon varusteet

Jos yritys päättää lähteä automaatiomatkalle, se tarvitsee tietysti omaan tyyliin sopivat varusteet ja kartan. Oleellisia varusteita ovat käyttöjärjestelmien ja konttien hallintataidot, IaC-työkalut ja -taidot, pipeline-osaaminen, versionhallinta sekä ymmärrys ohjelmistokehityksen menetelmistä. Vakiointi helpottaa automatisointia ja toisaalta automatisoinnilla on helppo toteuttaa vakiointia. Jokainen lähtee matkaan omia aikojaan, omista lähtökohdistaan ja kulkee omaa reittiään. Kartan joutuu siis piirtämään itse. Tyyliseikat ovat tietysti tärkeitä. Tyyliksi voi valita esim. DevOpsin, GitOpsin tai Leanin.

Matkan sujumisesta kertovat tasaisen vauhdin lisäksi onnistuneet muutokset, vähentyneet virheet ja parantunut näkyvyys. Jos konsernijohtaja vielä nukkuu yönsä hyvin, saattaa aihetta jonkinasteiseen itsetyytyväisyyteenkin olla.

Melkein kaikki käy

Jos järjestelmässä on ohjelmointirajapinta, sen voi ottaa osaksi automaatiota. Tyypillisiä automatisoitavia kohteita ovat fyysiset ja virtuaaliset palvelimet, verkkolaitteet, kontit, pilviresurssit, sovellukset ja SaaS-palvelut. Automatisointia voidaan toteuttaa horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Horisontaalinen automaatio on työnkulku, jossa muutoksia tulee useisiin erillisiin kohteisiin halutussa järjestyksessä tai halutulla logiikalla. Tästä käytetään myös termiä orkestrointi. Vertikaalisessa automaatiossa toteutetaan haluttu tila halutussa laajuudessa yhdelle järjestelmälle, usein käyttöjärjestelmälle. On yleistä, että molempia tapoja käytetään samanaikaisesti.

Kuka pelkää muutosmiestä?

IT-automaation hyödyt toteutuvat luonnollisesti sitä paremmin, mitä laajemmasta IT-ympäristöstä ja tekijämäärästä on kyse. Käyttöönotto kannattaa aina aloittaa helpoista, toistuvista asioista, olivatpa ne sitten konfiguraatioita tai prosesseja. Uuden toimintatavan omaksuminen ottaa aikansa. Monimutkaisten järjestelmien ja prosessien automaatio kannattaa suosiolla jättää myöhemmäksi. IT-automaation käyttöönoton suurin haaste on usein uuden työkulttuurin opettelu. Sen sijaan, että rakenneltaisiin järjestelmiä käsin, mallinnetaan ne ensin koodilla ja annetaan automaatiojärjestelmän hoitaa rakentaminen. Jos kulttuuria yritetään muuttaa ilman, että automaatiosta on nopeasti kouriintuntuvaa hyötyä, on tuloksena melko todennäköisesti kaikilla paha mieli. Jos on paha mieli, ei suksi luista ja jos ei suksi luista, konsernijohtaja nukkuu huonosti.

Avoimesti lähdekoodia

Kaikki merkittävimmät IT-automaation työkalut ovat avointa lähdekoodia. Tämän merkitys on luultavasti useimmille selkeä. Mainittakoon, että Hashicorp muutti lähimenneisyydessä kaikkien tuotteidensa uusien versioiden lisenssin MPL:stä BSL:ään. Luonnollisesti seurauksena oli sarja forkkeja – ja taas mennään. Jos käyttämästäsi automaatioalustasta puuttuu tarvitsemasi ominaisuus, toteutat sen itse, tai palkkaat jonkun toteuttamaan sen, aivan kuin muunkin avoimen lähdekoodin kanssa.

Kriittisiin järjestelmiin halutaan hyvistä syistä testattuja ja toimittajien takaamia kokonaisuuksia. Tämä koskee lähinnä automaatioalustoja, kuten Ansible Automation Platformia ja Puppet Enterprisea. Avoin lähdekoodi takaa sen, että työkalujen opetteluun ja harjoitteluun on runsaasti mahdollisuuksia. Lisenssimaksut eivät muodostu kenellekään esteeksi.

Runsaudesta pulaa

Yleisimmät ja tärkeimmät automaatiotyökalut ovat Ansible, Puppet, Chef, Salt, Terraform ja Tekton. Argo Suitea voidaan aivan hyvin myös pitää automaatiotyökaluna. Se tekee oikeastaan samaa mitä muutkin työkalut – toteuttaa halutun tilan. Kohteena vain ovat Kubernetes-resurssit.

Ehkä tärkeimmät avoimen lähdekoodin IT-automaatiovälineet ovat Opentofu (Terraform), Ansible ja Robot Framework. Opentofu on kattavin työkalu pilvipalvelujen, SaaS-palvelujen, laitteiden ja sovellusten konfiguraatioiden hallintaan. Ansible on tarkoitettu "kaiken automatisoimiseen", joskin tärkeimmät käyttötapaukset ovat fyysisten palvelimien, virtuaalikoneiden ja verkkolaitteiden konfiguraationhallinta sekä erilaisten prosessien automatisointi. Robot Framework on testaus- ja ohjelmistorobotiikkatyökalu, jolla voidaan automatisoida monimutkaisiakin prosesseja, joihin normaalisti tarvittaisiin ihminen ja sen käsi.

Myös ohjelmistokehityksessä käytetyt CI/CD-järjestelmät ovat automaatiojärjestelmiä, vaikka ne onkin rajattu tiettyyn käyttötapaukseen. Erikoismainintana lopuksi Ansible Rulebook, joka kuuntelee viestejä muista järjestelmistä ja pystyy käynnistämään viestien perusteella automaatioprosesseja ("event-driven automation"). Se on kuulkaa hieno.

Automaatioprojektia aloitellessa on hyvä puntaroida myös kaupallisia avoimen lähdekoodin tuotteita, kuten Red Hat Enterprise Linuxia ja Ansible Automation Platformia. Mieti, haluatko automatisoida vähäisesti ja suppeasti vai laajasti ja perusteellisesti. Jos DIY tuntuu omalta jutulta tai vuoden budjetti kulutettiin jo asiaan X, löytyy kaupallisista tuotteista tietysti myös täysin avoimet, maksuttomat versiot. Kriittisissä kohteissa luotettavan toimittajan selustatuki, luotettavat päivitykset ja osaaminen ovat useimmiten paikallaan.

Jaa mikä Puppeteers?

Puppeteers Oy on vuonna 2018 perustettu avoimen lähdekoodin IT-automaatioon keskittynyt yritys. Olemme automatisoineet kaikkea maan ja taivaan väliltä vuodesta 2008 alkaen ja peuhanneet Linuxin kanssa 1990-luvulta asti. Toimimme mieluiten yrittäjien kanssa, olivatpa nämä sitten yksityisiä, sisäisiä tai päänsisäisiä yrittäjiä. Yrittäjillä on tapana esittää hankalia kysymyksiä, mikä pitää meidät paremmin oikealla ja kaidalla tiellä tekemässä hyödyllisiä asioita. Yritykselle, ei vain IT-osastolle. Ja tietysti konsernijohtajalle, jonka unen laadusta ja määrästä meidän kaikkien tulee kantaa vastuuta.

www.puppeteers.net

Scroll to Top