COSS.fi

COSS.fi

Maksuttomia mikrokursseja avoimen lähdekoodin teemoista

Mikro-opintokurssit

Osana Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hanketta (toteutus 10/2022 – 12/2023), yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu – XAMKin kanssa, tuotettiin ja julkaistiin avoimesti kaikkien kiinnostuneiden saataville kuusi mikro-opintokurssia eri avoimen lähdekoodin teemoista. COSS vastasi kurssien opetusmateriaalien tuottamisesta.

Viime vuoden loppuun asti käynnissä olleen Open MemoryLab -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa pyrittiin tiiviiseen vuorovaikutukseen yritysten kanssa, jotta voitiin tutkia ja ymmärtää paremmin yritysten avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osaamistarpeita. Vastaamaan hankkeessa esille nousseita osaamistarpeita, päätettiin tuottaa lyhyitä mikro-opintokursseja eri avoimen lähdekoodin teemoista. Nämä mikro-opintokurssit on nyt julkaistu avoimesti ja maksutta kaikkien kiinnostuneiden saataville Edufication-alustalla (vaatii sivustolle rekisteröinnin ja kirjautumisen).

Avoimen lähdekoodin mikro-opintokurssit koostuvat lyhyistä luentovideoista, jotka johdattelevat kullakin kurssilla käsiteltävään teemaan. Voit suorittaa alustalla itsenäisesti sinua kiinnostavat osa-alueet ja sisällöt vapaasti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutustu alta tarkemmin hankkeessa tuotettuihin mikro-opintokursseihin, jotka ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

1. Avoimen lähdekoodin perusteet

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot avoimesta lähdekoodista ja sen käytöstä.
- Tunnet avoimen lähdekoodin käytön etuja sekä myös mahdollisia haasteita.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

2. Avoimen lähdekoodin lisensointi

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot erilaisista avoimen lähdekoodin lisenssivaihtoehdoista.
- Ymmärrät lisenssin valintaan vaikuttavia näkökulmia (ml. lait ja säädökset).
- Tunnet avoimen lähdekoodin compliance -prosessin.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

3. Avoimen lähdekoodin liiketoimintamallit

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot yleisimmistä avoimen lähdekoodin liiketoimintamalleista.
- Ymmärrät, millaisia näkökulmia tulee ottaa huomioon soveltuvaa avoimen lähdekoodin liiketoimintamallia valittaessa.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

4. Avoimen lähdekoodin kehittäminen

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot avoimen lähdekoodin kehittämisprosessista.
- Ymmärrät yhteisöllistä ohjelmistokehityskulttuuria ja sen erityispiirteitä.
- Tunnet yleisimpiä ohjelmistokehityksen työkaluja.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

5. Avoimen lähdekoodin yhteisöt ja verkostot

Kurssin suoritettuasi:
- Saat peruskäsityksen avoimen lähdekoodin yhteisöistä ja verkostoista.
- Ymmärrät niiden merkityksen ja tunnistat erilaisia yhteisöjen toimintatapoja sekä rakenteita.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

6. Avoimen lähdekoodin ratkaisut pk-yrityksille

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntämisestä pk-yrityksissä.
- Tunnet muutamia suosituimpia avoimen lähdekoodin ratkaisuja eri toimialoille ja tarpeisiin.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

Mikro-opintokurssit on toteutettu osana Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hanketta ja julkaistu Edufication-alustalla yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (REACT, Itä-Suomi) sekä Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeiden kanssa.

Lue lisää Open MemoryLab -hankkeesta: www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/openmemorylab/

Hankkeen toteutus: 01.10.2022 – 31.12.2023

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) REACT-EU

Scroll to Top