COSS.fi

COSS.fi

Data-analytiikka ja palvelumuotoilu luovat innovaatioita

Elokuussa käynnistynyt Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke yhdistää data-analytiikan ja palvelumuotoilun yritysten innovaatiotoiminnan lisäämiseksi. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen luomiseksi.

Hankkeessa yhdistelemme data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua tuloksena uusia tuotteita ja palveluja, työpaikkoja ja hyvinvointia, toteaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta vastaava Jyrki Koskinen.

Parhaita käytäntöjä ja kokemuksia aiheesta kerätään kolmessa hankkeeseen kuuluvassa työpaketissa, joita ovat Aviapolis, palveluja matkaajille, Hyvä pitkä elämä sekä Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennus. Hankkeen tuotokset koostetaan ja julkaistaan vapaasti jokaisen hyödynnettäväksi.

 

Hankkeen työpaketit

Aviapolis, palveluja matkaajille -osiossa dataa analysoimalla löydetään oivalluksia uusiksi palveluiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle ja koko Aviapoliksen alueelle. Hyvän pitkän elämän edellytyksiä puolestaan rakennetaan hankkeessa selvittämällä, mitä olemassaolevat tietoaineistot voivat kertoa masennuksen ja muistisairauksien riskeistä sekä suunnittelemalla terveyttä edistäviä elinympäristöjä.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksessa yrityksille valmennetaan analytiikkaa ja palvelumuotoilua ja yritykset pääsevät hyödyntämään oppeja käytännössä saman tien valmennuksen case-osiossa.

 

Konsortio

Hankkeen konsortio koostuu kattavasta joukosta kaupunkeja, yliopistoja, ammattikorkeakouluja sekä yhdistyksiä – Tampereen yliopisto, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry, Oulun yliopisto, Vantaan kaupunki, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia-ammattikorkeakoulu ja TIEKE (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry). Lisäksi hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.

COSS:n rooli hankkeessa on konseptoida Datasta oivalluksia ja bisnestä -innovaatioalustaa ja koordinoida sen pilotointia eri työpaketeissa. Lisäksi COSS vastaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta ja koordinoi viestintää, markkinointia ja osaamisen levittämistä. Myös Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksesta vastaa COSS yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

Hanke on osa 6Aika -ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Lisäksi hanke saa rahoitusta Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä sekä Hartela Oy:ltä.

 

Lisätietoja aiheesta:

Jyrki Koskinen, COSS ry (+358 40 750 3451, jyrki.koskinen@coss.fi)
Martti Juhola, Tampereen yliopisto ( martti.juhola@sis.uta.fi)

 

DOB yläbanneri

 

 

 

 

 

Scroll to Top