COSS.fi

COSS.fi

SUSE ollut mukana Atoksen toiminnan kehittämissä


:

:

 

     SUCCESS STORY

:

 


ATOS LYHYESTI:

Atos on Euroopan johtava IT-palvelutalo, jonka liikevaihto oli vuonna 2013 noin 8,6 miljardia euroa. Atos tarjoaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille liiketoimintaa kehittäviä teknologiaratkaisuja. Noin 76.300 henkilöä työllistävä palvelutalo tarjoaa konsultointia, teknologiaratkaisuja, järjestelmäintegraatioita sekä ulkoistuspalveluja. Suomessa Atos IT Solutions and Services Oy työllistää noin 328 ammattilaista.

TOIMIALA:
IT-palvelutuotanto, ulkoistus- ja asiantuntijapalvelut.

TUOTTEET JA PALVELUT:
SUSE Linux Enterprise Server 11 (SLES), SLES for SAP, SUSE Manager ja SUSE Studio.

TULOKSET:
•Atos on kyennyt nostamaan palvelutuotantonsa automaatioastetta.
•SUSE Manager tarjoaa skaalautuvan ja koko Atoksen IT-ympäristön laajuisen keskitetyn hallintakerroksen fyysisille ja virtuaalisille SLES-järjestelmille.
•Atoksen sisäinen tuotekehitys on tehostunut ja tietoturvan taso on noussut.

Kilpailun kiristyessä menestyminen edellyttää automaatiotason nostamista ja siirtymistä teknologian osalta korkeammalle tasolle. Pyrimme saavuttamaan täysin automatisoidun palvelinprovisioinnin vuonna 2014. Siihen tarvitsemme SUSEn tuotteita.”

Mikko Niska
IT-palveluarkkitehti
Atos

:

LÄHTÖTILANNE JA HAASTE
Atoksen konesaliympäristöissä on käytetty jo muutaman vuoden ajan palvelutuotannon Linux-alustassa SUSE Linux Enterprise -palvelinkäyttöjärjestelmää, SLES for SAP:ia sekä erillispalvelimina että integroituna osana Fujitsun FlexFrame -teknologiaa. Viikissä ja Suvilahdessa sijaitsevissa korkean käytettävyyden konesaleissa on tuhansia palvelimia.

Palvelemme suuremman kokoluokan yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. Tuotamme asiakkaillemme, kuten EU:n kemikaalivirastolle, monipuoliset IT-palvelut. Kiristyvään kilpailuun vastaamme lisäämällä automaatiota muun muassa palvelinprovisioinnissa sekä panostamalla älykkäisiin lisäarvopalveluihin, kuten tiedon jalostamiseen ja tiedon louhintaan. Automaatioasteen nostaminen edellytti ratkaisua, jonka avulla pystymme hallinnoimaan keskitetysti ja tehokkaasti sekä fyysisiä että virtuaalisia palvelimia koko niiden elinkaaren ajan”, kertoo Atoksen IT-palveluarkkitehti Mikko Niska. ”Otamme kaiken irti SUSEn ratkaisuista.”

Niskan mukaan nyt on käynnissä palvelutuotannon osalta merkittävä murros. ”Päätöksentekoon halutaan reaaliaikaista dataa, jolloin eri tietojärjestelmissä hajallaan olevan datan integrointi on yhä tärkeämpää”, sanoo Niska.

SLES on meille strategisen tärkeä alusta, jonka korkealuokkaista tietoturvaa halusimme entisestään nostaa. Haluamme, että suurten volyymien alustamme on hyvässä iskussa. Tietoturvan merkitys on yhä tärkeämpää, ja avoimen lähdekoodin tietokannoissa on myös selvää kasvua. Myönteisten kokemusten myötä halusimme myös tiivistää yhteistyötä SUSE Suomen organisaation kanssa.”

:

RATKAISU
Atos siirtyi vuonna 2013 käyttämään SUSE Manageria.

Linux-alustamme perustuu valtaosin SLESiin, jota käytämme oletusarvoisesti sekä fyysisissä että virtuaalisissa palvelinympäristöissä. Ympäristöjen hallintaan oli luontevaa valita ’natiiviratkaisu’ SUSE Manager. Ilman sen tarjoamaa toiminnallisuutta jokaista SLESiä pitäisi hallita ikään kuin eristettynä saarekkeena”, sanoo Niska. ”Nyt se voidaan tehdä keskitetysti.”

Teknologian kehittyessä nopeasti ja arkkitehtuurien muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi haluamme tarjota asiakkaillemme korkealuokkaiset palvelut sekä varmistaa heille tietojärjestelmien korkealuokkaisen käytettävyyden. Teemme tiivistä yhteistyötä sovellusyksikkömme kanssa, jotta heidän tarpeet huomioidaan infrastruktuurien kehitystyössä”, kertoo Niska. ”SUSE Manager mahdollistaa ennakoitavan, optimoidun ja turvallisen ajoalustan sovellusympäristölle.”

Atos tuottaa lukuisille asiakkailleen myös SAP-järjestelmät palveluna, joista valtaosan SLES for SAP:illa.

SUSEn ratkaisut tarjoavat meille uusien palveluiden nopean kehityssyklin, ja käyttöjärjestelmäimaget ovat myös valmiina. Palvelimen täytyy olla välittömästi käyttövalmis ja täysin integroitu ympäristöön. Käyttöjärjestelmä on tuote, joka edellyttää tuotekehitystä, testausta, versio- ja elinkaarihallintaa. Näihin tarkoituksiin SUSE Manager soveltuu erinomaisesti. Tähän käytämme myös SUSE Studiota, joka on tuotekehityksen ja testauksen ratkaisuna meille aivan korvaamaton. Pystymme sen avulla tekemään tuotekehitystä nopeasti, helposti ja tehokkaasti”, kertoo Niska.

Niskan mukaan SUSE Managerin käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaan, ja se on integroitu myös Atoksen orkestrointi-ratkaisuun. ”Näemme Linuxin suhteen kasvua, ja erityisesti perinteisten Unix-järjestelmien migraatiossa SLES-alustalle. SLES on tarvittaessa saatavana myös IBM z -sarjaan, joten skaalautuvuutta riittää.”

:

TULOKSET
Atoksen palveluntuotannossa edetään vauhdilla kohti automatisoitua palvelinprovisiointia, ja tavoitteena on saavuttaa tältä osin täysin automatisoitu ympäristö vuonna 2014.

SUSE Manager on meille ennen kaikkea provisioinnin lavetti, kattaen käyttöjärjestelmien asennuksen sekä ohjelmistojen, resurssien ja konfiguroinnin hallinnan koko palvelimen elinkaaren ajan. Olemme saaneet lähes kaikki SLES-järjestelmämme SUSE Manager -hallinnan piiriin, joten olemme tältä osin hyvin tavoitteissamme”, painottaa Niska. ”Hosting-palveluissa ollaan siirtymässä yhä lähemmäs asiakasta, jossa asiakkaiden tarvitsemat fyysiset ja virtuaaliset ratkaisut tuotetaan verkkokaupan kaltaisen läpinäkyvän portaalin kautta.”

SAP-järjestelmien päivitykset voidaan toteuttaa tehokkaasti ja virheettömästi. Näen SLES:ille kasvavaa kysyntää SAP-ympäristöissä. SUSE Manager on perustoimintojensa ohella yksi datavarastoinnin tietolähteistämme, ja hyödynnämme sen sisältämää tietoa myös datavarastoinnin mittavassa kehityshankkeessamme. Tietoa käytetään inventaario- ja analyysitarpeisiin korreloiden sitä muiden inventaariotyökalujen muodostamaan tietoon. Panostamme strategiamme mukaisesti yhä enemmän korkean tuottavuuden palveluihin ja osaamiseen”, korostaa Niska.

Käyttöjärjestelmätuotteen pitää tuottaa lisäarvoa meille ja meidän asiakkaillemme. Sen on ennen kaikkea oltava sovellusympäristölle ihanteellinen ajoalusta kaikissa olosuhteissa. SUSE Managerilla tällainen käyttöjärjestelmätuote voidaan toteuttaa ja ylläpitää”, sanoo Niska.

SUSE-tuotteiden toimintavarmuus on ollut Niskan mukaan korkealuokkaista ja käyttö helppoa. ”On vaikea kuvitella ongelmaa, joka ei olisi ratkaistavissa SUSEn tuotteilla. Olemme saaneet nopeaa, innovatiivista ja hyödyllistä apua SUSEn paikalliselta organisaatiolta. Meidän olisi kannattanut käyttää heidän asiantuntemustaan enemmän. SLES tarjoaa meille teknologian kehittyessä helpoimman tavan vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja parhaan valikoiman erilaisia teknologioita.”

SLES on pysynyt hyvin teknologian nopeassa kehitysvauhdissa. Integroimme koko ajan lisää dataa tietovarastoomme, ja datan käyttöarvo nousee koko ajan huimaa vauhtia”, painottaa Niska.
.

               

.

LISÄTIEDOT

Tutustu muihin menestystarinoihin osoitteessa:
www.suse.com/success
.
Ota yhteyttä paikalliseen SUSE-asiantuntijaasi:
Kim Aaltonen
toimitusjohtaja
SUSE / Data Center Solutions
040 7567 929
kim.aaltonen@suse.com

.

© 2014 SUSE. All rights reserved. | SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.

Scroll to Top