COSS.fi

COSS.fi

Novell menestystarina: Orbis Oy

Siirtämällä SAP* ERP -ympäristön Microsoft* Windows* -käyttöjärjestelmästä SUSE® Linux Enterprise Server -ratkaisun Xen*-virtuaalipalvelimiin Orbis Oy kykeni parantamaan järjestelmän joustavuutta ja suorituskykyä sekä vähentämään merkittävästi ylläpito- ja hallinnointikustannuksia. Uusi ympäristö käyttää Dell-korttipalvelimia Orbiksen datakeskuksessa. Keskusta hallinnoi Headstart, joka toimitti SAPversionpäivityksen sekä vastasi yhteistyössä sisaryhtionsä Centilane Oy:n kanssa SAP-ratkaisujen siirtämisestä uuteen käyttöympäristöön. 

Yhteenveto

Orbis toimittaa älykkäitä laadunvalvonta-, testaus- ja mittausjärjestelmiä sekä edistyneitä instrumentti- ja komponenttiratkaisuja tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden tutkimuksen, tuotekehityksen, tuotannon ja jälleenmyynnin tarpeisiin. Vuonna 1949 perustetun yrityksen pääkonttori on Suomessa ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Virossa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa. Orbis työllistää maailmanlaajuisesti noin 200 henkilöä.

Haasteet

Orbis hallitsee SAP ERP -järjestelmällä käytännössä koko liiketoimintaansa, mukaan lukien tuotannonohjaus, budjetointi, myynti ja toimitusketjun hallinta. Järjestelmää hallinnoi ulkoinen asiantuntija, ja sitä käytettiin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä toimivassa Oraclen tietokantahallintaohjelmistossa.

Kansainvälisen liiketoimintansa kasvaessa Orbis halusi hyödyntää uudempia ERPtoimintoja, joten edessä oli siirtyminen SAP-järjestelmän uusimpaan, SAP ERP 6.0 -versioon. Yritys halusi vähentää SAPjärjestelmänsä ylläpito- ja hallinnointikustan nuksia. Järjestelmä toimi useassa palvelimessa, ja sen käyttöön liittyi korkeita lisenssi- ja tuotetukimaksuja.

Orbiksen SAP-tuotetuesta vastaa Headstart Oy. Headstart Oy käyttää käyttöjärjestelmän osalta asiantuntijakumppaninaan sisaryhtiötään Centilane Oy:tä, joka on Novellin PartnerNet® Gold Partner -yhteistyökumppani. Orbis on ollut tyytyväinen saamiinsa palveluihin, ja kuultuaan Headstartin ja Centilanen vahvasta osaamisesta ohjelmistoratkaisujen ylläpitämisessä yritys päätti pyytää tarjouksen uudesta SAP-ympäristöstä myös Headstartista

Ratkaisu

Headstart ja Centilane ehdottivat SUSE Linux Enterprise Serveriin ja siihen kiinteästi liitettyyn Xen-virtualisointiteknologiaan perustuvaa ratkaisua. Siirtymällä Windowsja Oracle*-ympäristöstä Linux*-ympäristöön ja SAPin MaxDB-tietokantaratkaisuun Orbis sai aikaan huomattavia kustannussäästöjä SAP-ohjelmistojen lisenssi- ja tuotetukimaksuissa.

”Siirtyminen Oraclesta MaxDB-tietokantaan pienensi tietokannan ylläpitokustannuksien osuuden SAP-lisenssimaksuista 11 prosentista vain 5 prosenttiin – se tarkoittaa lähes 30.000 euron säästöä vuodessa!” toteaa Jari Paasalo, Orbis Oy:n Application Manager. ”Lisäksi Headstart kykenee tarjoamaan huippuluokan SAP-hallintaja ylläpitopalveluja selkeästi edellistä palveluntarjoajaamme edullisemmin, joten SAP-ratkaisujen kokonaiskustannukset ovat pienentyneet merkittävästi.”

Orbis hankki uusia virtualisoituja SAP-ratkaisuja varten kolme uutta Dell* -korttipalvelinta, joissa kaikissa on kaksi Intelin neliytimistä Xeon*-suoritinta. Tämän jälkeen Centilane siirsi ratkaisut uuteen käyttöjärjestelmään ja tietokantaohjelmistoon. Kahdessa korttipalvelimessa käytetään SAP ERP- ja SAP BW -tuotantoympäristöjä, ja yhdessä korttipalvelimessa toimii neljä testaukseen ja tuotekehitykseen tarkoitettua käyttöympäristöä.

”Suosittelimme SUSE Linux Enterprise Serveria, koska näin voidaan taata paras mahdollinen tuki SAPin ja Novellin läheisen yhteistyön ansiosta,” sanoo Jukka-Pekka Kiilunen, Centilanen teknologiajohtaja. ”Lisäksi SUSE Linux Enterprise Serverin ja Xen-virtualisointiteknologian yhdistelmä mahdollistaa huippuluokan suorituskyvyn: tuotantokäytössä olevat korttipalvelimet on virtualisoitu yhteen ainoaan virtuaalipalvelimeen, mutta näin saavutettu tiedonsiirtonopeus ylittää silti fyysisten palvelimien nopeuden! Tämä on olennaista, sillä SAP-järjestelmän toiminta riippuu pitkälti juuri tiedonsiirtokapasiteetista.”

Orbis valitsi SUSE Linux Enterprise Server Priority Support for SAP Applications -ratkaisun, joka tarjoaa ylläpidon ja tuotetuen yhdessä paketissa SAPin globaalin tuotetuen ytimenä toimivan SAP Solution Managerin kautta. Novellin ja SAPin yhteinen tuotetuki yksinkertaistaa tuotetuen käyttöä ja nopeuttaa ongelmienratkaisua riippumatta siitä, onko kyseessä käyttöjärjestelmään tai sovelluksiin liittyvä ongelma.

Tulokset

Siirtämällä SAP ERP- ja SAP BW -ympäristöt Microsoft Windows -käyttöjärjestelmästä ja Oracle-tietokannasta SUSE Linux Enterprise Server -ratkaisun Xen-virtuaalipalvelimiin ja MaxDB-tietokantaan Orbis Oy kykeni vähentämään merkittävästi järjestelmän ylläpito- ja hallinnointikustannuksia. Lisäksi virtuaalisten testiympäristöjen käyttöönotto ilman laitehankintoja mahdollisti huippunopeat ja kustannustehokkaat SAP-päivitykset.

”Headstartin tekemän SAP-päivityksen nopeus teki meihin suuren vaikutuksen,”toteaa Paasalo. ”Pääsimme nopeasti käyttämään uutta järjestelmää, säästimme integrointikuluissa ja saimme heti vastinetta rahoillemme. Ohjelmistolisensseissä ja ylläpitomaksuissa saavutettavat säästöt kuittaavat projektikustannukset reilussa 1,5 vuodessa.”

”SUSE Linux Enterprise Serveriin integroidun Xen-virtualisoinnin ansiosta voidaan lisäksi helposti siirtyä käyttämään kolmatta korttipalvelinta, jos jommassakummassa SAPjärjestelmän käyttämistä korttipalvelimista ilmenee laitevika.

”Tuotetuen kustannukset, luotettavuus ja käytettävyys ovat keskeisiä tekijöitä SAP-järjestelmän käytössä. Jätimme käyttöjärjestelmän valinnan Centilanen huoleksi,” sanoo Paasalo. ”Voimme kuitenkin todeta, että SUSE Linux Enterprise Server tarjoaa vakaan ja erittäin suorituskykyisen alustan SAP-ratkaisuille. Lisäetuna on, että saamme kaiken tarvitsemamme Novell- ja SAP-tuotetuen samasta paikasta.”

Orbis Oy lyhyesti:
Suomalainen teollisuuden mittausjärjestelmien toimittaja

Toimiala: Teollisuustuotteet
Sijainti: Suomi

Tuotteet ja palvelut:
SUSE Linux Enterprise Server ja Xen-virtualisointiteknologia
SUSE Linux Enterprise Server Priority Support for SAP Applications

Tulokset:

  • Aiempaa pienemmät ohjelmistotukija lisenssikustannukset
  • Nopea päivitys uusimpaan SAP-versioon
  • Entistä joustavampi ja nopeampi toipuminen hätätilanteista

”Ohjelmistolisensseissä ja ylläpito maksuissa saavutettavat säästöt kuittaavat projektikustannukset alle kahdessa vuodessa.”
Jari Paasalo
Application Manager
Orbis

Ota yhteys paikalliseen Novell-palveluntarjoajaan tai soita Novellille seuraavaan numeroon:
Puhelin: +358 (0)9 502 951
Faksi: +358 (0)10 102961986

Novell Suomi
Linnoitustie 4 A
02600 Espoo
www.novell.fi

Novell, Inc.
404 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA

468-FI1381-001 | 09/09 | © 2009 Novell, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Novell, Novell logo, N logo ja SUSE ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, lisäksi PartnerNet on Novell, Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.
*Kaikki kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Scroll to Top