COSS.fi

COSS.fi

Case 2/05 – OpenPSA

OpenPSA ja Pihlajalinnan lääkärit Oy

OpenPSA tehokas lääke resursointivaivoihin

Avoimen lähdekoodin ohjelma OpenPSA osoittautui parhaaksi ratkaisuksi, kun lääkäripalveluja tuottava Pihlajalinnan lääkärit Oy valitsi itselleen resursointijärjestelmän.

Yrityksen käyttöön sellaisenaan sopivaa ratkaisua ei markkinoilta löytynyt. Räätälöinti oli siis tarpeen ja siinä Open Source –ratkaisu osoittautui suljettuja ohjelmistoja joustavammaksi.
OpenPSA:sta pystyimme heti valitsemaan käyttöömme sopivia moduuleja ja jättämään pois tarpeettomat. Ohjelmointityötä vaativan räätälöinnin tarve oli selvästi vähäisempi kuin suljetuissa ratkaisuissa, sanoo Pihlajalinnan lääkärit Oy:n hallitukseen kuuluva Heikki Aatola.

Myös hinnalla oli merkitystä valintaa tehtäessä. Pihlajalinnan lääkärit Oy ei halunnut investoida ohjelmistoon, jonka kuoletusaika olisi ollut jopa yli kymmenen vuotta. Ilmaisen OpenPSA:n käyttöönotto tuli lopulta ennakoituakin edullisemmaksi.

Kustannukset yllättivät meidät positiivisesti. Ratkaisun hinta jäi korkeintaan kymmenesosaan vastaavien suljettujen järjestelmien hinnasta.

Suljetuista tuotteista olisi löytynyt ominaisuuksiltaan OpenPSA:ta vastaavia ratkaisuja, mutta korkean hinnan lisäksi ilmeni, että joidenkin isojen toimittajien tuotteet eivät vielä olleet käytettävissä internet-selaimella.

Avointa kommunikointia avoimen toimittajan kanssa

OpenPSA-ratkaisun toimittanut Nemein Oy saa kiitosta asiakkaalta.

Yhteistyö Nemeinin kanssa sujui hyvin. Alusta alkaen he pystyivät esittämään asiansa selkeästi ja perustellusti. Ymmärsimme heti, miten OpenPSA toimii, mitä räätälöintejä tarvitaan ja mitä tarvittavat toimenpiteet maksavat. Kaikkien ratkaisuntarjoajien toiminnasta ei valitettavasti voi todeta samaa, sanoo lääkäri Ville Ojanen.

Pihlajalinnan lääkärit oli suorassa yhteydessä Nemeinin asiantuntijoihin. Tekijät pystyivät nopeasti reagoimaan muutospyyntöihin, jolloin yhdessä voitiin ratkaista, mitä kannatti tehdä ja mitä ei.

Keskusteluissa tuli esille mahdollisuuksia, joita emme olleet itse ajatelleet. Toteutimme useita toimintoja, jotka kannatti tehdä, koska niiden tekeminen oli helppoa ja siksi edullista. Toisaalta saimme karsittua alkuunsa ideat, joiden toteuttamisessa olisi ollut iso työ, mutta joiden tuottama lisäarvo olisi ollut suhteellisen pieni, Ville Ojanen kertoo.

Ojasen kokemusten mukaan isojen ohjelmistotoimittajien kanssa toimiessa turhia välikäsiä asiakkaan ja tekijöiden välillä voi olla liikaa. Eikä asiantuntemus aina ole verrannollinen myyjän hienoon titteliin. 

Pihlajalinnan lääkäreitä miellytti myös avoimeen lähdekoodiin liittyvä toimittajariippumattomuus. Open Source -ohjelmistoa voi tutkia ja kehittää kuka vain, kunhan kompetenssi riittää.

Riippuvuuden seurauksista yrityksellä on kokemuksia asiakkaidensakin kautta. Muutama terveyskeskus on saanut toimittajaltaan tylyn ilmoituksen tuen loppumisesta sairauskertomusjärjestelmälleen. Näin terveyskeskukset pyritään pakottamaan käyttämään toimittajan tarjoamaa uutta järjestelmää.

Ratkaisu pitkäjänteisen palvelun tueksi

Pihlajalinnan lääkärit Oy:n päätoimiala tällä hetkellä on yleislääkäripalvelujen tuottaminen terveyskeskuksiin.

Emme mielellämme käytä termiä keikkalääkäri, sanoo Heikki Aatola. Ostopalvelulääkäri on kuvaavampi termi. Tarjoamme suunnitelmallisia ratkaisuja kunnalliseen terveydenhuoltoon. Pitkäaikaisilla sopimuksilla voidaan varmistaa terveyskeskuslääkäreiden pysyvyys, vaikka kunnilla on vaikeuksia virkojen ylläpitämisessä ja täyttämisessä.

Yhtiö työllistää noin 80 lääkäriä, joista yli puolet on yleislääkäreitä. Pihlajalinnan lääkärit tekevät terveyskeskuksissa samaa työtä kuin kunnan virkalääkäritkin. Kunnille yritys tarjoaa lääkäreitä tarpeiden mukaan.

Pyrimme täyttämään vajeen lääkäreillä, joilla on hyvät työolosuhteet ja hyvä työmotivaatio. Uupuminen etenkin perusterveydenhuollossa on todellinen ongelma, sanoo Aatola, lääkäri itsekin.

Kunnalliseen terveydenhuoltoon Pihlajalinnan lääkärit Oy tarjoaa palveluja Tampereella, Parkanossa, Kihniössä, Ikaalisissa, Kankaanpäässä ja Jämsässä. Lisäksi asiakkaina on joitain yksityisiä lääkäriasemia.

Tehokas resursointi parantaa palvelua

Pihlajalinnan lääkärit Oy:n toiminta on vakiintunut ja vakaalla pohjalla. Tarvetta aggressiiviseen kasvuun ei ole. Tavoitteena on palvelun laadun varmistaminen ja parantaminen edelleen. Palvelussa oleellista on oikeiden osaajien tarjoaminen oikeisiin tehtäviin; nopeasti, joustavasti ja luotettavasti.

Muutaman henkilön yrityksissä resursointi voi hoitua taulukkolaskentaohjelmalla tai paperilla. Kun työntekijöitä on useita kymmeniä, taulukon päivittäminen käy työlääksi ja epäluotettavaksi. Myös Pihlajalinnan lääkärit Oy:llä oli haasteita sekä työn suunnittelussa että toteutuneiden töiden kirjaamisessa.

Aiemmin eri toimipisteiden vetäjät pitivät lankoja käsissään. Heidän piti koko ajan tietää kokonaistilanne: kuka on töissä, missä, milloin, miten kauan, kuka lomalla ja niin edelleen.

Resursointimatematiikka ei aina ole aivan yksinkertaista. Kunta voi esimerkiksi ostaa neljän lääkärin työpanoksen, mutta lomien, vapaiden, ylitöiden ja muiden toimeksiantojen vuoksi kaikkiaan seitsemän eri ihmistä Pihlajalinnan lääkärit Oy:stä tekee työn.

Tarvitsimme resursointiin tehokkaan ratkaisun. Onneksi löysimme sellaisen, Heikki Aatola toteaa.

Helppo käyttää ja pikku pakko

Kiireiset lääkärit eivät ehdi opiskella ohjelmien käyttöä, siksi arvostamme suuresti OpenPSA:n helppokäyttöisyyttä. Ohjelman toimintojen itselle profiloiminenkin onnistuu klikkailemalla, sanoo Heikki Aatola.

Lääkärin OpenPSA:lla tekemä työsuunnitelma kopioituu oletusarvoiseksi tuntiraportoinnin toteutumalistaksi.

Tarkistetun toteutuman perusteella tapahtuu laskutus. Myöhemmin OpenPSA tullaan integroimaan suoraan tilitoimiston järjestelmään.

Pihlajalinnan lääkärit Oy:n resursointiratkaisussa on useita intranet-tyyppisiä piirteitä, kuten uutiset ja tiedotteet, laitteiden varausmahdollisuudet ja perehdyttämisdokumentit. Keskustelupalsta tulee olemaan tärkeä osa sisäisen tiedonkulun tehostamista.

OpenPSA:ta käyttävät kaikki yhtiön työntekijät. Toimitusprosessin sujuminen ongelmitta edellyttää järjestelmän tunnollista käyttämistä.

Järjestelmä on integroitu sähköpostiin siten, että sähköpostin käyttäminen edellyttää OpenPSA:han kirjautumista. Tällä pienellä pakotuksella pyrimme varmistamaan sen, että meille kriittistä systeemiä todella käytetään, Ville Ojanen sanoo.

Järjestelmällä on kolme pääkäyttäjää, jotka voivat muokata modulaarista ohjelmaa pitkälle ilman asiantuntija-apua. Ville Ojanen itse on yksi admin-tunnusten omistajista. Hänen on vaikea keksiä OpenPSA:sta mitään negatiivista kerrottavaa. Suosittelen OpenPSA:ta kaikille asiantuntijaorganisaatioille, joiden toiminnassa henkilöstön resursointi on tärkeää.

OpenPSA oli aluksi suljettu

OpenPSA:n edeltäjä oli alun perin Nemeinin oma kaupallinen ja suljettu ohjelmisto. Vuonna 2004 Midgard-projektin viisivuotisjuhlissa Nemein ilmoitti julkistavansa OpenPSA:n lähdekoodin. Midgard puolestaan on Nemeinin alulle panema avoin sovelluspalvelinprojekti.

Totesimme, että meidän liiketoimintamalliimme ei sovi suljetun ohjelmiston kehittäminen. Emme ole softatalo, vaan palveluntarjoaja Open Source –hengessä, sanoo Henri Bergius Nemeinistä.

Tähän mennessä Nemein on tehnyt kolmisenkymmentä OpenPSA-toimitusta. Ohjelmistosta on tehty joitakin käännöksiä. Bergiuksen mukaan projekti on kuitenkin vasta alussa. Yhteisön syntyminen ja toiminnan laajeneminen vie aikaa.

OpenPSA on integroitu kokonaispaketti, jonka osioita voi käyttää erilläänkin. Järjestelmästä löytyy sovelluksia mm. projektien ja dokumenttien hallintaan, laskutukseen, palautteen hallintaan ja käsittelyyn sekä ryhmäkalenterin ylläpitoon.

OpenPSA:n ylläpito palvelimella on helppoa. Jokaiselle asiakkaalle voidaan tehdä oma virtuaaliympäristö. Pihlajalinnan lääkärit Oy:n tapauksessa ylläpitäjän tarvitsi vain avata palvelimelleen uusi yritysympäristö Pihlajalinnaa varten.

OpenPSA kehittyy inkrementaalisesti koko ajan. Asiakasprojektien lisäksi Nemein tekee omaa kehitystyötä. Mobiili- ja työpöytäsovellukset ja integroinnit ovat seuraavia kehitysvaiheita.

Teksti & kuvat: Jukka Matikainen

———
  • OpenPSA on ilmainen, parametrinen ohjelmisto, joka voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan tai tarpeiden mukaisesti sovellettuna. Open PSA:sta on kaksi valmispakettia: OpenPSA Projects ja OpenPSA Sales.

  • OpenPSA Projects on tarkoitettu asiantuntijaorganisaation projektimuotoiseen toimintaan ja työajan seurantaan. OpenPSA Sales on myynti- ja asiakkuudenhallintaohjelmisto.
  • Peruskomponentteina OpenPSA:ssa ovat Linux-käyttöjärjestelmä, Apache-web-palvelin, MySQL-tietokanta, PHP-ohjelmointikieli ja Midgard-sovelluspalvelin.
  • Midgard-sovelluspalvelimen alusta, ns. LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) pyörii miljoonilla web-palvelimilla maailmassa, tehostaen web-sivustojen hallintaa pienyritysten web-sivuista aina suuriin portaaleihin, kuten Yahoo!
  • Nemein on vuonna 2001 perustettu suomalainen ohjelmistopalveluyritys. Nemein on keskittynyt Internet-pohjaisiin liiketoimintasovelluksiin, jotka hyödyntävät Midgard-sovelluspalvelinta. Kaikki Nemeinin ohjelmistoratkaisut perustuvat yleisiin avoimen kehitysmallin ohjelmistoihin.
  • Nemein osallistuu Open Source -yhteisön toimintaan esimerkiksi Midgard-sovelluspalvelimen, Aegir CMS-julkaisujärjestelmän, MidCOM-komponenttiteknologian ja TownPortal-paikallisportaaliohjelmiston kehitystyössä. Lisäksi Nemein toimii sisällönhallintajärjestelmien keskusjärjestö OSCOM:issa.
  • Pihlajalinnan lääkärit Oy tuottaa sekä yleis- että erikoislääkäripalveluita kunnille ja yksityiselle sektorille. Yrityksen päätoimiala on tällä hetkellä yleislääkäripalvelujen tuottaminen kunta-asiakkaille. Tällä alalla yrityksen tavoitteena on helpottaa kuntien lääkäripulaa, nostaa terveyskeskuksissa toteutettavan hoidon tasoa ja parantaa alueellisten lähipalveluiden saatavuutta.
Scroll to Top