COSS.fi

COSS.fi

Avoin lähdekoodi osana oppimista

HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulussa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa toteutettiin pilottina opetuskokonaisuus, jossa tietotekniikan opiskelijoille annettiin mahdollisuus toteuttaa projekti avoimen lähdekoodin periaatteilla keväällä 2013 englannin kielisellä kurssilla ”Infomation System Development Project”.

Avoimen lähdekoodin eräitä perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys ja yhteisöllisyys, johon kuuluu useita eri toimijoita. Niinpä tämä asetti perinteisen luokassa toteutettavan opetusmallin uuteen tilanteeseen, jossa avoimen lähdekoodin projekteja toteutettiin kumppaneiden kanssa. Näitä kumppaneita olivat joko yksittäiset yritykset, jotka yhteistyössä vievät avoimen lähdekoodin projektia opiskelijoiden kanssa eteenpäin. Toisena vaihtoehtona kumppaneiksi olivat yhteisöt, jotka kehittävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Tässä tapauksessa opiskelijat ottavat tarkasteluun heitä koskevia mielenkiintoisia ohjelmistoja, kehittävät niihin uusia ominaisuuksia ja julkaisevat ne kaikkien saataville aivan kuten myös yritysten kanssa yhteistyötä tehdessä.

Ajatus yritysyhteistyöstä tietotekniikan opintojen yhteydessä ei ole uusi. Niissä eräänä piirteenä ovat olleet toimeksiannot, jolloin on syntynyt räätälöityjä tuotteita yksittäisiin tarpeisiin. Tässä menetelmässä synnytetään tuotteiden sijasta hyödykkeitä, jotka ovat kenen tahansa hankittavissa ja edelleen hyödynnettävissä. Niinpä tämän ajatuksena on, että opiskelijat voivat hyödyntää ja markkinoida tekemiään projekteja eteenpäin, joka antaa mahdollisuuden synnyttää heidän osaamiselleen markkinoita. Tähän eivät ohjelmointitaidot välttämättä riitä, joten HAAGA-HELIAssa eräänä painopisteenä on kehittää myynti- ja palveluosaamista yhtenä opintojen osa-alueena.

Avoimen lähdekoodin ajatelumalli on tuonut opetukseen uusia mahdollisuuksia edellä mainittujen toimintatapojen lisäksi. Koska informaation ja tiedon omaksuminen ovat oleellinen osa oppimista, niin avoimen koodin ohjelmistot ovat valtavan suuri tietopankki dokumentoinnin avoimuuden ja niiden toimituksen suhteen. Opiskelijoille on mahdollisuus nähdä eri toimintatapoja ohjelmistojen toteutukseen, sekä nähdä, että ihan kaikkea ei tarvitse välttämättä keksiä itse. Lisäksi opiskelijat pääsevät kehittämään olemassa olevia ohjelmistoja, mikä lienee tyypillisin urapolku ohjelmistojen kehitystöissä olevilla henkilöillä.

HAAGA-HELIAssa käytetty avoimen lähdekoodin opetusmalli ohjelmistoprojektin toteuttamiseen on tarjonnut paljon oppia niin tekijöilleen, yhteistyökumppaneilleen ja ohjaajilleen. Tällainen toteutus asettaa jonkin verran vaatimuksia sen osapuolille. Opiskelijoilta ensisijaisesti mielenkiintoa ja perusosaamista ohjelmistojen kehitykseen ja toimeksiantajilta kykyä kertoa tarpeensa riittävän perusteellisesti. Opetusmenetelmänä tämä on joustava ja motivoituneille tekijöille tämä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia markkinoida ja jakaa tietoa osaamisestaan.

haaga_helia_suomi

KTM Tuomo Ryynänen
Lehtori
HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu
tuomo.ryynanen@haaga-helia.fi

Scroll to Top