COSS.fi

COSS.fi

Avoin kirje opettajille ja opiskelijoille

Hyvä IT-alan opettaja ja opiskelija,

COSS ry haluaa auttaa sinua tutustumaan avoimen lähdekoodin (open source) ohjelmistotuotantoon, liiketoimintaan ja hyödyntämiseen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja avoimet rajapinnat ovat näkyvillä alan uutisissa enenevässä määrin, mutta monelle opiskelijalle ei välttämättä ole selvää, että alalta voi saada mielenkiintoisen ammatin, toimeentulon tai toimivan liikeidean.

Lähes kaikki kansainväliset menestystarinat viime vuosikymmenen aikana nojautuvat avoimen lähdekoodin tekniikoihin. Suomella on pitkä historia avoimen lähdekoodin maana ja täältä on lähtöisin useita avoimen lähdekoodin menestystarinoita – tunnetuimpina Linux ja www-maailman käytetyin tietokanta MySQL.

Haluaisimme nostaa avoimen lähdekoodin menetelmät ja liiketoiminnan paremmin esille kotimaisessa tietotekniikan opetuksessa. On sekä yritysten että opiskelijoiden etu, että alan töistä saa tietoa ja kokemusta jo opiskeluaikana, jotta alalle taataan osaavia tekijöitä. Kasvava määrä Suomessa toimivia yrityksiä etsii tälläkin hetkellä avoimen lähdekoodin taitajia ja osa joutuu hakemaan osaajia ulkomailta.

Opiskelun kaaren ja työelämään tulon yhtymäkohdassa harjoitus- ja lopputyöt ovat tärkeässä asemassa. Yhteisöllisesti kehitettävät avoimen lähdekoodin projektit tarjoavat mahdollisuuden tehdä mielenkiintoisia ja motivoivia harjoitus- ja lopputöitä. Näitä tarjoavat monipuolisesti sekä kansainväliset yhteisöprojektit kuin lähes kaiken kokoiset yrityksetkin.

Avoimen lähdekoodin projektit muodostuvat useimmiten pienistä puroista: joku keksii idean, julkaisee palan koodia ja asiasta innostuneet liittyvät omilla panostuksillaan vieden projektia eteenpäin. Tällaiseen projektiin voi osallistua monin eri tavoin, pienissä tai isommissa paloissa. Projektit hyötyvät monipuolisesta eri tasoisesta osaamisesta: ohjelmointi, testaus, dokumentointi, projektointi, graafinen suunnittelu, käytettävyyden edistäminen, suomentaminen jne.

Opetuksessa voi hyötyä myös avointen ohjelmistojen läpikäymisestä esimerkiksi tekniikoissa, algoritmeissa, projektoinnissa ja kehitysmalleissa. Todellisen laajalti käytettävän avoimen ohjelman läpikäyminen ja muutoksien välitön näkyminen lisäävät opiskelun ja harjoitteiden motivaatiota.

Tarjoudumme auttamaan koulumaailmaa yhdistämään opetusta tukevien harjoitustöiden ja projektien löytämisessä, niihin kontaktin saamisessa ja mukaan pääsyssä. Meillä on alalta kokemusta, ja joukostamme löytyy monissa projekteissa mukana olevia henkilöitä, jotka voivat toimia opastajina ja yhteyshenkilöinä.

Osaltanne tämä tarkoittaa sitä, että opettajat tai opiskelijaryhmät osoittavat mielenkiintonsa aiheeseen. Voimme antaa ehdotuksia mahdollisista projekteista, vinkata työkaluihin (avoimia ja ilmaisia) ja ohjeisiin sekä toimia esittelijänä ja tukena projektien ja teidän välillä. Jotta tämä olisi mielekästä ja hyödyllistä kaikille, mielenkiinto täytyy löytyä opiskelijasta itsestään. Tätä innostusta voi ruokkia motivoitunut opettaja. Tällaista yhdistelmää auttaisimme mielellään eteenpäin!

Olkaa hyvät ja ilmoittakaa mahdollisesta kiinnostuksesta COSS:lle osoitteeseen info@coss.fi ja aletaan valmistella motivoivia kursseja ja lopputyöprojekteja tuleville lukukausille!

Avoimesti ystävällisin terveisin,

Toiminnanjohtaja Ilkka Lehtinen
COSS-verkoston jäsenet

 

Lue myös:

 

Scroll to Top