COSS.fi

COSS.fi

Avoin koulu = avoin tieto + avoimet rajapinnat + avoimen lähdekoodin järjestelmät + avoin mieli!

Jokaisella oppilaitoksella on omat yksilölliset erityisvaatimuksensa, mutta myös monia samankaltaisia tarpeita ja piirteitä. Opetuksen ja oppimateriaalien täytyy olla korkeatasoista ja toiminnan kustannustehokasta sekä innovatiivista. Kun näitä ylätason vaatimuksia työstetään tietojärjestelmien kielelle, saadaan esimerkiksi seuraavan kaltainen lista:

 • oppimateriaalit helposti uudelleenkäytettäviä, jotta opettajille jää enemmän aikaa oppilaille, varsinaiselle opetukselle ja uudistamiselle
 • opinnäytetöihin läpinäkyvyys yli oppilaitosten
 • järjestelmät tukemaan hajautettua ja yli organisaatiorajojen tehtävää yhteistyötä tiedonkulun tehostamiseksi ja matkustamisen sekä paperien pyörityksen minimoimiseksi
 • järjestelmiin avoimet rajapinnat mahdollistamaan mm. älykäs käyttäjähallinta ja tiedonsiirto eri järjestelmien välillä
 • per oppilas ostettavat ja hallinnoitavat ohjelmistolisenssit minimoitava, koska määrät ovat isoja ja täten aiheuttavat merkittäviä kustannuksia

Joko avoin lähdekoodi on aikuistunut?

Proactum Oy sai marraskuussa 2009 Suomen tasavallan presidentti Tarja Haloselta vuoden 2009 Laatuinnovaatiopalkinnon monipuolisesta avoimen lähdekoodin alustastaan. Uusien liiketoimintamallien myötä avoin lähdekoodi on nyt jo virallisestikin vakavasti otettavaa ja vaativaan käyttöön sopivaa. Lyhyesti sanottuna nämä uudet mallit tarkoittavat vastuunottoa:

 • ymmärretään asiakkaan toiminnan tarpeet eikä vain tarjota teknologisia komponentteja
 • asiakkaalle toimitetaan sovitussa ajassa sovittu toiminnallisuus ammattimaisesti ja laadukkaasti käyttäen avoimia standardirajapintoja
 • asiakas saa myös tarvitsemansa tasoista tukea, ylläpitoa ja koulutusta
 • järjestelmä kehittyy edelleen myös globaalin kehittäjäyhteisön ja muiden asiakkaiden näkemysten ja tarpeiden kautta
 • samasta toiminnallisuudesta ei laskuteta eri asiakkaita kahta kertaa, vaan laitetaan aidosti hyvä kiertämään, silloin kun se sopii kaikille osapuolille
 • toimitaan yritysverkostoissa, jotta pystytään kantamaan vastuu myös isoista ja kansainvälisistä hankkeista
 • asiakastyytyväisyys on aidosti tärkeä, koska toimittaja ei voi sitoa asiakasta itseensä kuten suljetulla puolella

Lisäksi kuten missä muussa liiketoiminnassa tahansa, asiakas on välillä myös positiivisesti yllätettävä ja se vaatii innovatiivisuutta ja avointa mieltä!

Proactum Oy on vaativien avoimen lähdekoodin järjestelmien ammattilainen
www.proactum.fi

Teksti: Pirjo Hannikainen, Proactum Oy

 

Scroll to Top