COSS.fi

COSS.fi

puheenjohtaja

Mikko Lampi

Mikko Lampi COSSin hallituksen puheenjohtajaksi

Avoin lähdekoodi on yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle tärkeämpää kuin koskaan. Käytännössä kaikki ohjelmistoja kehittävät ja niitä käyttävät yritykset hyödyntävät avointa lähdekoodia tavalla tai toisella. Mielenkiintoista on myös, että yhä useampi organisaatio osallistuu aktiivisesti kehittämään ja julkaisemaan avointa lähdekoodia. Se nähdään hyödyllisenä, mutta myös ideologisesti oikeana. Sama koskee julkista sektoria. Hankinnoissa painotus on yhä enemmän kohti avointa […]

Mikko Lampi COSSin hallituksen puheenjohtajaksi Read More »

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

COSS:n ensimmäinen toimintavuosi yhdistyksenä on takana. Operatiiviseen toimintaan toimintamuodon muutos ei ole suuremmin vaikuttanut vaan yhdistyksen toimihenkilöt ja jäsenet ovat hoitaneet asioita aktiivisesti ja vahvojen perinteiden luomalta pohjalta. Itsenäistyminen yhdistykseksi on kuitenkin siirtänyt vastuun tekemisestä ja ennen kaikkea tulevaisuudesta aiempaa selvemmin COSS:n omiin käsiin, mikä on omiaan lisäämään motivaatiota ja aikaansaamisen mahdollisuuksia. COSS:n sisäisten muutosten

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys Read More »

Scroll to Top