COSS.fi

COSS.fi

kysely

Haluatko vaikuttaa millaisia tietojärjestelmätieteen maistereita koulutetaan?

  Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelmia ollaan kehittämässä vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita. Kansainvälistä kehittämisohjelmaa johtaa Bentleyn yliopisto (USA) ja Suomen koordinaattori on Åbo Akademi, Eija Karsten. Vastaamalla oheiseen kyselyyn voit vaikuttaa vaikka siihen miten avoin lähdekoodi ja avoimuus ovat mukana maisteriopinnoissa. Vastausaikaa kyselyyn on marraskuun loppuun saakka. https://bentley.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVVBjCUUM6BoZnf Terveisin, Jyrki Tietojärjestelmätieteen maisteri Turun Yliopistosta vuodelta 1979

Haluatko vaikuttaa millaisia tietojärjestelmätieteen maistereita koulutetaan? Read More »

Linuxin käyttö yleistynyt Suomessa etenkin IT-alalla

Linuxin hyödyntäminen on yleistynyt koko 2000-luvun ajan erityisesti suomalaisissa yrityksissä. Nykyään melkein jokainen yritys hyödyntää linuxia vaihtelevissa määrin, kertookin Suse Suomen toimitusjohtaja Kim Aaltonen. Erityisesti linux-ratkaisuja hyödynnetään it-infrastruktuurissa ja järjestelmätoimijoiden piirissä. Suse Suomi teettämässä kyselyssä koskien linuxia ilmeni muun muassa linux-ympäristöjen kasvu. Lisäksi kyselyssä kävi ilmi, että linuxiin luotetaan ja linux-ratkaisuja pidettään tärkeinä tai erittäin

Linuxin käyttö yleistynyt Suomessa etenkin IT-alalla Read More »

COSS – jäsenkysely 2014

Järjestimme aikaisemmin kuluvana keväänä jäsenillemme verkkokyselyn. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa toiminnan osa-alueet, joissa COSS on onnistunut ja osa-alueet, joissa puolestaan on vielä kehitettävää. Kyselyyn vastanneet kokivat avoimuuden edistämisen suomalaisessa yhteiskunnassa olevan tärkeää. Myös tulevaisuudessa COSS pyrkii toiminnallaan edesauttamaan ja tukemaan avoimuutta tiedottamalla ja osallistumalla aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin. Kiitosta keräsivät lisäksi COSS:in tarjoamat verkostoitumismahdollisuudet sekä erilaiset

COSS – jäsenkysely 2014 Read More »

Ubuntu Touch – kerro mielipiteesi ja vaikuta

Canonical kerää kokemuksia ja ajatuksia Ubuntun Touchista verkkokyselyn muodossa. Ensisijaisesti kysely on tarkoitettu kehittäjille, mutta kokemuksia ja mielipiteitä kerätään myös käyttäjiltä ja muilta kiinnostuneilta. Älypuhelinmarkkinoille Ubuntu pyrkii osallistumaan vielä tämän vuoden aikana ja Canonicalin mukaan kyselyn tulokset ovat merkittäviä. Tavoitteena on saada sovelluskehittäjät kehittämään Ubuntu Touchille sovelluksia, joilla se pystyy kilpailemaan mobiilimarkkinoiden suurimpia toimijoita, kuten Androidia vastaan. Kyselyyn

Ubuntu Touch – kerro mielipiteesi ja vaikuta Read More »

Mitä julkista tietoai­neistoa haluaisit Tampe­reen kaupun­gilta avoi­mena datana?

Avoin Tampere –ohjelma selvittää avoimen datan avaa­misen hyödyn­tä­mistä Tampe­reella. Selvi­tystä tekee Osuus­kunta Valomo ja kysely on auki 15.9. saakka. Esiselvitys valmistuu syyskuussa. Tampe­reen kaupunki on listannut tieto­joukot, joista etsi­tään nyt kehit­täjiä kiin­nos­tavia aineis­toja, joista lähteä liik­keelle. Vastausten perus­teella kaupunki lähtee tarkemmin selvit­tä­mään miten eniten ääniä saaneet tieto­joukot saatai­siin kehit­tä­jien saata­ville. Voit halutessasi ehdottaa myös muita

Mitä julkista tietoai­neistoa haluaisit Tampe­reen kaupun­gilta avoi­mena datana? Read More »

Scroll to Top