COSS.fi

COSS.fi

Tiedote: Hallitus haluaa edistää avoimen lähdekoodin käyttöä

13.3.2009
COSS-tiedote, julkaistavissa heti

Hallitus haluaa edistää avoimen lähdekoodin käyttöä

Suomen open source -keskus COSS tervehtii ilolla hallituksen 6. maaliskuuta julkaisemaa kannanottoa tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi. Hallitus painottaa julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämistä asiakkaan ehdoin ja järjestelmien yhteentoimivuutta priorisoiden.

Merkittävänä tekijänä tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisessa ja yhteentoimivien järjestelmien luomisessa nähdään avoimet tietojärjestelmäarkkitehtuurit ja avoin lähdekoodi, joiden käyttöä hallitus haluaa edistää julkisessa hallinnossa.

– Hallituksen linjaus on hyvä jatkumo viime kuussa julkaistulle JHS-suositukselle, jossa ohjataan avoimien standardien ja rajapintojen käyttöön sekä ohjelmistojen hankkimiseen avoimen lähdekoodin lisenssillä, kommentoi Matti Saastamoinen COSSista.

Tehoa julkishallinnon ohjelmistojen kehitykseen

Valtion ja kuntien toiminta perustuu lainsäädäntöön ja perustehtävät ja -tarpeet ovat näin ollen samat kaikissa kunnissa. Siksi samat ohjelmistot soveltuvat usein käytettäviksi eri organisaatioissa.

Mikäli julkishallinnon käyttämät ohjelmistot julkaistaisiin avoimena lähdekoodina, niin ohjelmistoja voitaisiin vapaasti hyödyntää ja kehittää eri organisaatioissa riippumatta siitä, mikä toimija niiden taustalla on. Kokonaisuudesta muodostuu yhteistyökuvio, jossa kaikki hyötyvät.

– Avoimen lähdekoodin käyttö ja siitä seuraava alempi kustannustaso mahdollistaa julkisissa organisaatioissa tehtävän arvokkaan kehitystyön, jota Suomessa tehdään esimerkiksi ympäristönsuojelun saralla. Tällä tavoin on varaa hankkia ohjelmistoja, joita ei tarvita yksityisellä sektorilla, sanoo Elias Aarnio, COSSin oppilaitosvastaava.

Avoimen lähdekoodin ohjelmien kehityskustannuksia ovat jakamassa myös muut EU-maat, jotka voivat hyödyntää European Open Source Observatory and Repositorya (OSOR.EU) kehitys- ja viestintäalustana.

Linkkejä:


Lisätietoja: Matti Saastamoinen, GSM 040 820 4610, e-mail: matti.saastamoinen at coss.fi,
www.coss.fi

Suomen open source -keskus COSS (Centre for Open Source Solutions) on open source -teknologioita ja -toimintamallia hyödyntävän liiketoiminnan kansallinen kehittämisorganisaatio. COSSin hallinnollisena taustaorganisaationa toimii Teknologiakeskus Hermia Oy.

Scroll to Top