COSS.fi

COSS.fi

Teknologiakeskus Hermia Oy ja Tamlink Oy yhdistyvät

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen kaupunki ovat yhteistyöneuvotteluissaan päätyneet siihen, että Tuotekehitys Oy Tamlinkin ja COSSin hallinnollisen taustaorganisaation Teknologiakeskus Hermia Oy:n liiketoiminnot yhdistetään Tamlinkiin. Yhtiöiden hallitukset ovat tehneet tätä koskevat päätökset viime viikolla pitämissään kokouksissa.

Hermian siirtyvä henkilöstö jatkaa uuden työnantajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Yhtiöiden liiketoimintojen yhdistäminen toteutetaan kevään aikana.

Yhdistäminen ei näillä näkymin tule vaikuttamaan COSSin toimintaan mitenkään.

Lue tiedote täältä.

Scroll to Top