COSS.fi

COSS.fi

Yhteentoimivuutta avoimesti Jyväskylä

Avoimet ohjelmistot, rajapinnat ja standardit sekä avoin julkinen data ovat aiheina seminaarissa, joka järjestetään maaliskuussa Jyväskylässä. Tilaisuuden järjestävät Suomen Kuntaliitto, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry, Tietotekniikan liitto, Ketky ja TIEKE. Tilaisuus on osa yhteentoimivuutta avoimesti road showta, joka kiertää ympäri Suomea kevään 2012 aikana.

Avoimet järjestelmät tarjoavat käyttäjilleen hyötyjä, jotka vaihtelevat immateriaalista hyödyistä rahallisiin säästöihin. Seminaarissa tarkastellaan hyötyjä eri käyttäjäorganisaatioiden näkökulmista ja pureudutaan avointen teknologioiden ja avoimen datan mahdollisuuksiin yhteentoimivuuden ja tuottavuuden edistäjinä sekä tutustutaan ajankohtaisiin kehityshankkeisiin.

Ohjelmassa mm.:

  • Avoimuus ja yhteentoimivuus, Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto
  • Avoin data ja avoimet rajapinnat, Jyrki Kasvi, Tieke
  • Avoin lähdekoodi Suomessa, Ilkka Lehtinen, COSS
  • Avoimet standardit, Elina Huttunen, SFS
Scroll to Top