COSS.fi

COSS.fi

Open Government Partnership kiinnostaa yhä useampia maita

 

Pariisin OGP Summit 2017:n aikana Saksan ja Luxemburgin johto ilmoittivat liittyvänsä Open Government Partnership kumppanuusohjelmaan.  Huippukokouksen aikana myös Pakistan, Burkina Faso ja Jamaica ilmoittivat aikeistaan liittyä instituutioon. Myös Marokon oletetaan liittyvän jäseneksi. Näiden maiden lisäksi Senegal, Afghanistan, Madagascar ja Haiti harkitsevat liittymistä.

Ranskan ja OGP:ta johtavan World Resources Institute:n mukaan uusien jäsenmaiden kanssa painotetaan ranskaa puhuvia Afrikan maita, Eurooppaa ja Aasiaa. Näiltä alueilta aiotaan tuoda mukaan pieni määrä uusia instituution jäseniä, erityisesti maita jotka aikovat tulevaisuudessa johtavaan rooliin. Nämä maat astuisivat jo olemassa olevien jäsenmaiden rinnalle.

 

Mikä OGP?

 

OGP eli Open Government Partnership on multilateraalinen aloite, jonka tavoitteena on turvata valtioiden konkreettiset sitoumukset edistää avoimuutta, parantaa kansalaisten asemaa, taistella korruptiota vastaan ja valjastaa uusia teknologioita vahvistamaan maan hallintoa.

Jäseneksi päästäkseen osallistujamaiden tulee hyväksyä korkean tason Open Government -julistus, toimittaa maan toimintasuunnitelma, joka on kehitetty julkisen konsultaation avulla ja sitoutua itsenäisesti raportoimaan suunnitelman etenemisestä.

OGP aloitti virallisesti toimintansa 20. syyskuuta 2011, kun 8 perustajajäsentä (Brasilia, Indonesia, Meksiko, Norja, Filippiinit, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) hyväksyivät Open Government julistuksen. Sittemmin OGP on hyväksynyt jo 67 maata kumppanuusohjelmaan.

 

Lisää aiheesta:

https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/germany-and-luxembourg-joined-ogp

http://www.opengovpartnership.org/

 

Scroll to Top