COSS.fi

COSS.fi

Matkustaminen avartaa

 

Kirjoitan tätä blogia telluksen toisella puolella, Australiassa. Täällä on kauniita rantoja, rento kulttuuri, rikas luonto, lämmin ilmasto ja paljon muitakin asioita joita tulen varmasti kaipaamaan. Täällä on myös asioita joita en tule kaipaamaan ja joita en halua tuoda tuliaisina Suomeen. Kuten aina, kaikkialla on hyvät ja huonot puolensa, mutta on päivän selvää, että näiden asioiden ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman avointa mieltä ja matkailua. Matkailu avartaa, ja palaan kotiin entistä rikkaampana.

 

Suljetussa tilassa (siilossa) voimme olla maailman parhaita ja elää täydellisessä maailmassa, vaikka oikeasti emme juurikaan tietäisi tai ymmärtäisi. Avointen käytäntöjen avulla myös kunnista ja kuntaorganisaatiosta voi tulla rikkaampia. Uusien avointen toimintamallien oppiminen ja toimintojen tehostaminen on mahdollista jos organisaatio on valmis lähtemään matkalle kokeilemaan jotain uutta.

 

Avoimet ratkaisut on käsitteenä laaja. Avoimet ratkaisut eivät tarkoita ainoastaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja vaan myös käytäntöjä, tietoa, sopimuksia, kommunikointia ja kulttuuria. Kyse ei siis ole ”ATK:stä” vaan jostain aivan muusta. Teknologia on toki merkittävässä roolissa uusien toimintamallien käyttöönotossa ja toimintojen tehostamisessa, mutta vetävänä voimana toimivat ihmiset, ja ei siis IT-yksikkö.

 

Kehityksen edellytyksenä kohti avoimia käytäntöjä ja kulttuuria on kyky tarkastella asioita avoimesti ja ymmärtää omat vahvuudet ja heikkoudet. Vaikeinta, mutta samalla tärkeintä on kyky luopua vanhoista käytännöistä. Uusien asioiden oppiminen on usein helpompaa kuin aikaisemmin opittujen asioiden korvaaminen uusilla paremmilla opeilla.

 

Muutos vaatii johdon tukea ja kannustusta. Se vaatii myös keskustelua, avointa kommunikointia ja selkeää ja ymmärrettävää raportointia. Toimintojen tulee olla helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Työvälineitä muutosjohtamisen rinnalla / tukena ovat esimerkiksi datan visualisointi, analytiikka ja palvelumuotoilu. Avointa kulttuuria tukee esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja ratkaisut, avoin data ja avoin informaatio.

 

Kannustan kuntasektoria matkalle oppimaan, kokeilemaan ja omaksumaan uusia avoimia käytäntöjä. Tärkeintä on, että ymmärrämme yhdessä, ohjaamme laivaa oikeaan suuntaan, ja luomme ja ylläpidämme hyvinvointia asiakkaat huomioiden: kuntalaiset, poliittiset päättäjät ja virkamiehet.

 

Teksti:

Mikko Malmgren, Malmcon

 

Scroll to Top