COSS.fi

COSS.fi

Kuntauudistuksen uusi aalto

Tänään (3.9.2013) ministeri Henna Virkkusen kokoon kutsumana käsitellään kuntauudistuksen edistämistä ja sen seuraavia askelia. Muutostukiohjelma on tärkeä apu kunnille niiden pohtiessa tapoja miten selviytyä uudistusten haasteista.

Yhdistyksemme nosti kuntavaalien alla artikkelisarjalla esiin tietojärjestelmiin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Tahdoimme tuolloin kiinnittää kunnallisvaaliehdokkaiden huomion näihin mahdollisuuksiin.

Vantaan tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko totesi Tietoviikossa hyvin, että kuntien tietojärjestelmiä ei voi noin vain yhdistää. Tuo kirjoitus pitää sisällään suuren totuuden, jota yhdistyksemme kuntauudistusta käsittelevä artikkelisarja pyrki nostamaan esiin kuntavaalien alla syksyllä 2012.

Tietojärjestelmät muodostavat keskeisen toiminnallisen kokonaisuuden lähes kaikkien palveluiden tuotannossa. Kuitenkaan palveluiden kehittäminen ja tietohallinto eivät aina oikein keskustele keskenään – puhumattakaan siitä, että järjestelmät keskustelisivat keskenään.

Samanaikaisesti lähes kaikkia palveluita käsitellään erillisinä kokonaisuuksina ja tietohallintoa omanaan. Palvelujen ja tietohallinnon hyvä yhteistyö sekä asianmukainen resursointi, osaamisen varmistaminen ja sujuvat hankintamekanismit takaavat kuntien käyttöön tietotyövälineet, joilla ne voivat tuottaa 2020-luvullakin toimivat palvelut kansalaiselle.

Tavoitteena tulisi olla avoin yhteistyö kunta-asiakkaan ja ICT-sektorin tuottajaorganisaatioiden kanssa. Muutaman toimittajan hallitsema markkina ei ole toimiva, kuten menneet vuodet ovat opettaneet.

Me suomalaiset osaamme avoimen yhteistyön. Maamme on rakennettu samankaltaisilla yhteisöllisillä ponnistuksilla alusta lähtien. Avoimien tietojärjestelmien perusrakenteet on luotu täällä.

On korkea aika ottaa luomiamme tekniikoita myös osaksi yhteiskunnallista tietojärjestelmä tuotantoamme. Tästä kertoo myös oheinen videomme:

_________________________________________________________________________________________________

COSS ry on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tuottanut sarjan videoita tukimateriaaliksi ja herätteeksi tietojärjestelmien avoimuutta käsitteleviin tilaisuuksiin.

Videosarjamme on vapaasti käytettävissä YouTubessa osoitteessa http://www.youtube.com/playlist?list=PLpjqc1vYASNf9yu3ZqNnxTkaz7HSthyMB.

Scroll to Top