COSS.fi

COSS.fi

EU:n tietosuoja-asetus veti Oulussa tuvan täyteen

COSS järjesti 14. kesäkuuta Oulussa koulutustilaisuuden EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR). Solitan toimistolla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 25 osallistujaa kunnista sekä yrityksistä. Tietosuoja-asetus tuo tullessaan uusia periaatteita ja velvollisuuksia rekisterinpitäjille. Asetus teettää kunnissa paljon töitä ja aikaa on alle vuosi.

Tilaisuudessa kuultiin Henri Tanskasen (Asianajotoimisto HH Partners) alustus asetuksen keskeisimmistä periaatteista ja rekisterinpitäjien varautumismahdollisuuksista uuteen lainsäädäntöön. Asetusta aletaan soveltaa 28.5.2018. Erityisesti keskityttiin suostumuksen hallinnan vaatimuksiin ja kuinka ne pakottavat rekisterinpitäjät varmistamaan, että olemassa olevat käytännöt ovat asetuksen vaatimusten tasalla.

Alustuksen jälkeen Timo Väliharju (COSS ry) avasi kokemuksiaan ja näkemyksiään tietosuojasta koulussa erityisesti tietosuoja-asetukseen varautumisen näkökulmasta. Käytännössä tietosuoja-asetuksen tulkintakäytäntö vakiintunee monin osin vasta ajan mittaan soveltamisen alettua, joten varautuminen vaatii kunnilta asetuksen varsin yleisluontoisten vaatimusten ja periaatteiden rohkeaa soveltamista ja jalkauttamista. Erityistä huomiota vaatii mm. henkilötietojen käsittelytarkoitusten ja -perusteiden suunnittelu ja hallinta. Jos sitä ei ole mietitty ja suunniteltu loppuun asti, esimerkiksi data-analytiikan käyttö toiminnan kehittämiseksi voi hankaloitua ratkaisevasti.

 

sdr
COSSin toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli lyhyesti yhdistyksen toimintaa sekä vuoden 2017 hankkeita ja projekteja. (Kuva: Iiro Uusitalo, Solita Oy)

 

Tilaisuuden lopussa vaihdettiin kokemuksia siitä, missä vaiheessa organisaatiot ovat ja mitä ne ovat tehneet varmistaakseen tietosuojavalmiutensa. Osassa kuntia työ on jo pitkällä, mutta monessa ollaan vasta lähtökuopissa. Kunnat toivoivatkin yhteistyötä, jotta jokaisen rekisterinpitäjän ei tarvitse yksin keksiä pyörää uudestaan.

Oulun tietosuojakoulutus oli esimerkki COSSin uudesta Kuntakumppanuus-konseptista. Kuntakumppanuuden tavoitteena on tukea kuntia toiminnan kehittämisessä kouluttamalla sekä jakamalla kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Kuntakumppanuus rakentaa kuntien ja yritysten ekosysteemiä, jossa verkottua ja tehdä käytännön yhteistyötä.

 

Lue lisää COSSin uudesta Kuntakumppanuudesta, joka on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille, jotka haluavat vaikuttaa avoimuuteen ja osallistua verkoston toimintaan.

 

 

Scroll to Top