COSS.fi

COSS.fi

TIKKA-hankkeesta tukea koulutuksiin

Pirkanmaalaiset pk-yritykset voivat hakea tukea henkilöstön kouluttamiseksi Teknologiakeskus Hermia Oy:n TIKKA-hankkeesta. Tuen määrä voi olla jopa 50 % koulutuksen hinnasta. Tähän mennessä järjestettyjä open source -koulutuksia ovat mm. Qt/Qtopia-kurssit, open source -juridiikka ja Linux-peruskoulutus.

Koulutuksia järjestetään tarvelähtöisesti, joten yritykset voivat itse kertoa koulutustarpeistaan ja ehdottaa koulutuksia.

Scroll to Top