COSS.fi

COSS.fi

Tiedote: EU:ssa merkittävä osa julkisista tietotekniikan tarjouspyynnöistä voi rikkoa lakia

COSS Tiedote 3.11.2008, julkaistavissa heti

Julkisissa hankinnoissa avoimuus ja läpinäkyvyys hankintoja tehtäessä on rehdin kilpailun ehto. Organisaatiot pyrkivät ottamaan työssään nämä periaatteet huomioon monilla eri tavoilla.

Nopeasti kehittyvässä tietoteknisessä ympäristössä käy usein niin, että tuotteesta tulee standardi. Mielikuvissa tämä käsitys ohjaa toimintaa huomaamatta. Avoimen kilpailun mahdollistamiseksi tietyn palvelun tai tehtävän toteuttaville ratkaisuille tulee tarjota tasapuolinen ja rehti mahdollisuus tuoda itsensä esille ja osallistua tarjouskilpaan. Uusimmat eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että näin ei yllättävän usein tapahdu.

Open Forum Europe (OFE) tiedottaa tutkimuksestaan, jossa on käyty läpi EU:n Tenders Electronic Daily -palvelussa 1.2.-25.4.2008 julkaistut tarjouspyynnöt. OFE:n mukaan 25 % tarjouspyynnöistä (34 kpl) sisälsi kilpailulainsäädännön vastaisesti maininnan ohjelmistojen tuotenimistä.

– Järkytyimme ongelman todennäköisestä laajuudesta. Julkishallinto ei ole pelkästään vastuussa miljardien haaskaamisesta tehottomaan hankintaan, vaan se myös lukitsee käyttäjät ja kansalaiset tämän päivän teknisiin ratkaisuihin tehden tulevaisuuden innovaatioiden hyödyntämisen mahdottomaksi, toteaa Graham Taylor, OFE:n pääjohtaja.

OFE haluaa kiinnittää huomion siihen, että tuotemerkkien käyttö julkisissa tarjouspyynnöissä on joko suoraan kielletty EU-lainsäädännössä tai sallittu vain tiukoin reunaehdoin. Tiettyjen tuotteiden vaatiminen syrjii muita tarjoajia. Tiedotteen mukaan löydökset ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu, koska tutkimuksessa ei tarkasteltu kuin EU:n valtakielillä tehtyjä tarjouksia. Monet pienemmät kielialueet ja niiden tilanteet ovat jääneet kokonaan tutkimatta.

Hiljattain julkistettu Euroopan Komission teettämä OSOR Guidelines, Public Procurement and Open Source Software -raportti sisältää samankaltaisia tuloksia. Osana raporttia tehdyn tutkimuksen mukaan 16 % (567 kpl) tiettynä aikana tehdyistä 3615 julkisista tarjouspyynnöistä sisälsi maininnan jostakin maailman kymmenestä suurimmasta ohjelmistoyhtiöstä. Viiden kärki oli Microsoft 36 %, Oracle 20 %, IBM 12 %, SAP 11 % ja Adobe 10 % osuudella maininnoista.

– Tutkimukset osoittavat että jopa 25 % tarjouspyynnöistä ei täytä lain asettamia avoimuuden ehtoja. Tämä on huolestuttava kehityssuunta aikana, jolloin keskenään kilpailevia tuotteita on lähes kaikille teknologia-alustoille sekä avoimen lähdekoodin että perinteisen ohjelmistoteollisuuden valikoimista. Tämä vain korostaa sitä vastuuta, joka päättäjillä on työssään, sanoo Ilkka Lehtinen, COSSin julkishallinnon toimialueen johtaja.


Lue alkuperäinen lehdistötiedote ja tutkimus

Lisätietoja:
Ilkka Lehtinen, GSM 040-8204600, email: ilkka.lehtinen (at) coss.fi

Suomen open source -keskus COSS (Centre for Open Source Solutions) on open source -teknologioita ja -toimintamallia hyödyntävän liiketoiminnan kansallinen kehittämisorganisaatio. COSSin hallinnollisena taustaorganisaationa toimii Teknologiakeskus Hermia Oy.

 

Scroll to Top