COSS.fi

COSS.fi

Pro gradu -tutkielma: Avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektit terveydenhuollossa

Itä-Suomen yliopisto on julkaissut Mikko Huovilan pro gradu -tutkieman avoimen lähdekoodin käytöstä terveydenhuollon ohjelmistoprojekteissa. Varsinaisia tutkimuskysymyksiä oli kolme:

  1. Miten avoimeen lähdekoodin perustuvan ohjelmistokehitysmallin valintaa on perusteltu terveydenhuollon ohjelmistoprojekteissa?
  2. Miten kehittämistyö on organisoitu avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteissa terveydenhuollossa?
  3. Mitkä olivat keskeisimmät välineet ja toimintatavat ohjelmistojen kehittämisessä?

Tutustu tutkielmaan osoitteessa http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20110076/

 

Scroll to Top