COSS.fi

COSS.fi

Julkisen tietoaineiston saatavuudesta periaatepäätös

Hallitus on 3.3.2011 tehnyt periaatepäätöksen julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta. Tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin. Aineistojen tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia.

Periaatepäätös koskee ensisijaisesti sellaisenaan luovutettavissa olevia julkisia aineistoja, joiden käsittelyä ei lainsäädäntö rajoita.

Lue lisää liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta: http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1234053

Scroll to Top