COSS.fi

COSS.fi

JHS Julkisen hallinnon standardisalkku -hankkeen työryhmään kaivataan osallistujia

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisuudessa toimiva JHS-jaosto järjesti keskustelutilaisuuden JHS Julkisen hallinnon standardisalkku -suositusluonnoksesta keskiviikkona 9.6.2010 Säätytalolla, Helsingissä.

JHS Julkisen hallinnon standardisalkku -hankkeen tavoitteena on laatia suositus julkisessa hallinnossa käytettävistä standardeista. Keskustelutilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla JHS-järjestelmän verkkopalvelussa, osoitteessa
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/projects/standardisalkku/keskustelutilaisuus_09062010.

Hankkeen työryhmään kaivataan lisää osallistujia. Mikäli olet kiinnostunut työryhmästä, ilmoittaudu JHS-sihteerille Pekka Niemelle: jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi, 09 160 33213, 040 550 5252.

Scroll to Top