COSS.fi

COSS.fi

Apulaisoikeuskansleri: avoimen lähdekoodin tuotetta ei saa syrjiä hankinnassa

Apulaisoikeuskansleri on 11.01.2010 antanut ratkaisun, jossa katsotaan, että avoimen lähdekoodin ohjelmistojen sorsiminen sairaanhoidon asiointikorvauspalveluiden käytössä on ollut ongelmallista, koska ”kantelijaa ei oltu kohdeltu suljettuun lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen tarjoajiin nähden tasapuolisesti ja puolueettomasti.”

Ratkaisu koskee kahta erillistä kantelua. Toinen kantelijoista oli tarjonnut Kelalle arviointimenettelyyn avoimeen lähdekoodiin perustunutta tietokoneohjelmistoa ja toinen kantelijoista oli työterveyshuolto- ja lääkäripalveluja tarjoava yritys, joka käytti mainittua ohjelmistoa.

COSS suosittelee tutustumaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JUHTAn julkisen hallinnon suositukseen JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa, joka sisältää arvokasta tietoa ohjelmistohankintaprosessien tueksi.

Scroll to Top