COSS.fi

COSS.fi

Avoin etäkokous -konseptin kehitys käyntiin Fuugin säätiön tuella

Erityisesti Suomen kunnista on noussut tarve hahmottaa vaihtoehtoja suljettujen ratkaisujen korvaajiksi etäkokoustyökaluissa ja dokumenttien tietoturvallisessa jakamisessa. Myös yhteiskäyttö, pikaviestintäjärjestelmissä, ryhmätyöskentelyn etänä mahdollistavissa järjestelmissä (kuten helppo fasilitointi), pilvitallennuksessa, äänestysjärjestelmissa (mielellään integroitu neuvottelujärjestelmään, mahdollisesti vahva tunnistautuminen, joka mahdollistaisi suljettujen lippuäänestysten toteuttamisen). Näitä ratkaisuja haetaan erityisesti pienissä kunnissa, missä on tarvetta kustannustehokkaille toimittajalukottomille järjestelmille. Näihin alueisiin on olemassa erilaisia avoimen maailman ratkaisuja ja työkaluja, mutta yhtenäistä kokonaisuutta ei näistä ole kyetty toteuttamaan. 

COSS ry:n “Avoin etäkokous” -hankkeen tarkoituksena on tuottaa esiselvitys siitä, miten näistä yksittäisistä avoimeen lähdekoodiin pohjautuvista työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus sekä selvittää eri työkalujen teknistä yhteensopivuutta. Tarkoituksena on myös selvittää aihealueisiin liittyvien yhteisöjen toimintaa sekä yhteisöissä jo olevia integraatioita aihealueen järjestelmien välillä. Tulevaisuudessa ajatuksena on kokonaispalvelun kokoaminen eri toimijoille avoimen lähdekoodin työkaluilla. Kootun kokonaispalvelun tarkoituksena on luoda COSS:n jäsenyrityksille uutta liiketoimintaa ja tarjota uusia mahdollisuuksia myös kuntien väliselle yhteistyölle.

Fuugin säätiö on myöntänyt COSS ry:lle apurahan Avoin etäkokous -hankkeen ensimmäisen vaiheen esiselvitystyön käynnistämiseksi. Konseptin kehittäminen alkaa kartoitusvaiheella, millaisia erilaisia avoimia ratkaisuja ja alustoja edellä mainittuihin tarpeisiin on jo tarjolla. Tämän jälkeen selvitetään, miten näistä yksittäisistä avoimen lähdekoodin työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus ja miten eri ratkaisut ovat yhteensopivia. Kartoituksen jälkeen siirrytään varsinaiseen konseptointivaiheeseen ja selvitetään, miten tulevaisuudessa näistä voisi koota erityisesti pienille ja keskisuurille organisaatioille ja kunnille tarjottavan kokonaispalvelun (tekninen alusta+tukipalvelut). Hankkeen myöhemmässä vaiheessa tullaan keskittymään tarkemmin konseptin tekniseen toteutukseen ja kokonaisuuden testaamiseen.

 

Fuugin säätiö jakaa useita kertoja vuodessa apurahoja ja avustuksia avointen tietojärjestelmien ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseen liittyvään työhön. Fuugin vuoden 2020 teema on siis ”Linux kotona”. Säätiön jatkuvaan apurahahakuun voi kuitenkin koska tahansa jättää hakemuksia. Lue lisää >>

Fuug.fi: “Fuugin säätiön ”Linux kotona” -teemavuoden ensimmäiset apurahat on myönnetty” (julkaistu 7.7.2020)

 

Lisätietoja:

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja, COSS ry
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

 

Scroll to Top