COSS.fi

COSS.fi

Avoimet tietojärjestelmät mahdollistavat taloutemme kasvun

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin


Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry julkaisee 18.9. alkaen sivustollaan useiden asiantuntijoiden kirjoituksista koostuvan artikkelisarjan, jonka ydinajatuksena on nostaa kunnallisvaaliehdokkaiden tietoisuuteen modernin tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Samalla valotetaan väärien päätösten tuomia riskejä.

Viime päivinä on tietojärjestelmien hankinnoista käynyt kiivas keskustelu ja kuhina. Avoimien järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet ovat kohtalaisen uusi ilmiö yhteiskunnallisten järjestelmien ja palveluiden rakentamisessa. Virossa ja muualla maailmassa toteutuneet esimerkit osoittavat, että niiden hyödyntäminen on mahdollista. Myös Suomessa on tahtotilaa, nyt on tekojen aika.

Maastamme löytyy osaamista ja resursseja runsain mitoin. Löytyykö päätöksentekijöiltä tarvittavaa rohkeutta ja vastuunottokykyä? Lähetetäänkö rahat ulkomaille vai luodaanko kotimaahan työpaikkoja – tästä on viime kädessä kysymys.

”Kuntauudistuksesta käyty keskustelu on keskittynyt toistaiseksi kuntarajoihin. Uudistukseen liittyy kuitenkin keskeisesti myös toiminnan kehittäminen ja operatiivisten järjestelmien uudistamien laadukkaiden kuntapalvelujen tuottamiseksi tehokkaasti ja taloudellisesti”, kertoo COSS ry:n julkistyöryhmän puheenjohtaja, IBM:n yhteisösuhteista vastaava Jyrki Koskinen.

”Mikäli näihin liittyviä valmistavia keskusteluja ei aloiteta riittävän ajoissa, on uhkana, että kiireessä joudutaan ostamaan sitä mitä saatavilla on. Tällöin mahdollisuutta todelliseen tuottavuutta parantavaan uudistukseen ei päästä käyttämään hyväksi. On hieno asia, että Valtiovarainministeriö on valmistelemassa kuntien tietohallinnoille toimintamalleja tuleviin myllerryksiin.”

Maamme julkishallinnon tietotekniikan kulut ovat reilusti yli kaksi miljardia euroa vuodessa. Näin mittavan menoerän kohdalla normaalisti oltaisiin tarkkoina. IT-kulujen ongelma on niiden hajanaisuus. Kulut ovat pirstaloituneet pieniksi eriksi lukuisille viranomaistahoille. Kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa tai -vastuuta ja tapahtuu osaoptimointia. Tietotekniikkaa ei tule arvioida vain kuluna vaan investointina ja keskeisenä keinona parantaa palveluja ja tehostaa toimintaa näinä vähentyvän työvoiman ja kestävyysvajeen aikoina.

Näitä haasteita käsitellen artikkelisarjamme pyrkii tuomaan tulevaisuuden kuntapäättäjien tietoisuuteen vaihtoehtoisia ratkaisuja maamme palvelujärjestelmien tulevaisuutta pohdittaessa.

Ensimmäinen kirjoitus, ”Mene suoraan vankilaan, kulkematta lähtöruudun kautta”, on luettavissa 18.9. klo 13.00 osoitteessa www.coss.fi. Artikkeleita julkaistaan kahdesti viikossa kahden viikon ajan.

Jos pidät asiaa tärkeänä, ole hyvä ja ota osaa keskusteluun osoitteessa: http://coss.fi/avainsana/kuntauudistus ja levitä sanaa yhteisössäsi.


Kaikki kuntauudistusartikkelisarjan kirjoitukset

Scroll to Top