COSS.fi

COSS.fi

Kokemukset kiertoon

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeesta on koottu kokemuksia kolmesta työpaketista:

  • Aviapolis, palveluja matkaajille: neljä palvelumuotoilun törmäytystä, joihin osallistui 20 yritystä ja joiden pohjalta kaksi yritystä toteutti ohjatun palvelukehitysprojektin
  • Hyvä pitkä elämä: neljä palvelumuotoilutapahtumaa ja yksi hackaton, joihin osallistui yhteensä 20 yritystä.
  • DOB-valmennus: kolmella kurssilla yhteensä 20 valmennettua yritystä ja muuta organisaatiota, jotka toteuttivat 18 ohjattua case-projektia. Projekteihin osallistui lisäksi 14 muuta yritystä ja neljä julkisen sektorin organisaatiota.

Hankkeeseen osallistuneet yritykset kehittivät uusia palveluja ja tuotteita ja kehittivät edelleen olemassa olevia. Tähän mennessä (12.12.2017) tuloksena on kymmenen uutta tai uudistettua palvelua ja uusia syntyy vielä hankkeen päätyttyä. Ehkä vielä tärkeämpää kuin yksittäiset tuotteet ja palvelut, hanke on luonut osaamista ja pysyvää kilpailuetua kehittää yhä uusia palveluja ja uutta toimintaa asiakaskeskeisen palveluajattelun hengessä. Tuloksena on parempia palveluja, uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia.

Hankkeen kokemuksia ja parhaita käytäntöjä on koottu DOB-innovaatioalustan hyödyntämisestä DOB-projektin eri vaiheissa .
A. Haasteen ja siihen liittyvä datan määrittely
B. Datan analysointi
C. Palvelumuotoilu
D. Bisneskiihdytys

Kokemuksia on koottu myös DOB-innovaatioalustan hyödyntämisessä yritysyhteistyön synnyttämiseksi ja syventämiseksi eri vaiheissa:
I. Markkinointi ja myynti
II. Yritysyhteistyöstä sopiminen
III. DOB innovaatioalustan hyödyntäminen
IV. Ekosysteemin rakentaminen

Osallistujien kokemuksia

1. Miksi yrityksesi osallistui DOB-hankkeeseen?
2. Mitä sai, kokemuksia ja hyötyjä?
3. Mikä on palvelunne arvolupaus asiakkaalle?

Citynomadi

1. Yrityksemme halusi tietää tapoja, joilla voisi auttaa sekä meidän nykyisiä että tulevia asiakkaita omien palveluiden kehittämisessä.

2. Olemme saaneet paljon työkaluja, joita pystymme hyödyntämään sekä nykyisten asiakkaidemme kanssa, että organisoimaan paremmin asiakashankintaamme. Keskitymme myös entistä enemmän asiakaslähtöisyyteen, selvittämällä asiakkaidemme kanssa heidät todelliset tarpeensa.

3. Citynomadi herättää paikkojen tarinat henkiin, missä ikinä liikutkin!

Tampereen seurakuntayhtymän kanssa luoduissa pyhiinvaellusreiteissä yhdistyy niin henkisyys, hengellisyys, kuin arkkitehtuurinen ja luonnon monimuotoisuus ja kauneus. Reittien tarkoituksena on saada ihmiset hetkeksi pysähtymään ja rauhoittumaan siihen hyvin soveltuvien kohteiden äärellä. Sisällöltään ne soveltuvat yhteen moneen elämänfilosofiaan, riippumatta uskonnosta.

- Merja Taipaleenmäki, toimitusjohtaja sekä Kalle Koljander, ohjelmistokehittäjä, Citynomadi Oy

Kuvassa Nadja Osipova (Citynomadi Oy) ja Jyrki Rasku (Tampereen yliopisto)

Kuvassa Nadja Osipova (Citynomadi Oy) ja Jyrki Rasku (Tampereen yliopisto)

Avarea

1. Haluamme tarjota asiantuntijoillemme mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää osaamistaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme. Data-analytiikan aallon harjalla olemiseen vaaditaan myös laaja-alaista tuntemusta liiketoimintakentästä, sen trendeistä, tulevaisuuden hiljaisista signaaleista ja osaamista yhteiskehittämisen menetelmistä. Osallistumiseen vaikuttivat myös DOB-hankkeen tuomat verkostot ja oppilaitosyhteistyömahdollisuudet.

2. DOB-hanke tarjosi kanavan, jossa verkostua muiden toimijoiden kanssa ja täydentää kovatasoista data-analyytiikkaosaamistamme pehmeämmillä palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmillä. DOB:n fasilitoidut työpajat tarjosivat MoveMe-hankkeellemme lisämaustetta ja välineitä jatkojalostamiseen. Keskeinen hyöty on luonnollisesti myös hankkeen tarjoama näkyvyys.

3. Analyyttiset aivot käytössäsi. Avarea tuottaa asiakkailleen analytiikkaa hyödyntäen liiketoimintaoivalluksia asiakaskokemuksena nopeus ja helppous. www.avarea.fi

- Päivi Karesjoki, toimitusjohtaja, Avarea Oy

Kuvassa Päivi Karesjoki, Minna Häkämies ja Ida Saastamoinen, Avarea Oy

Kuvassa Päivi Karesjoki, Minna Häkämies ja Ida Saastamoinen, Avarea Oy

Servoped

Yrityksemme osallistui DOB-ohjelmaan käyttämällä Metropolian Turbiini-palveluja pre-startup -kiihdyttämöohjelman muodossa. Saimme työtilan lisäksi opastusta startup-liiketoiminnan harjoittamiseen sekä tukea ja kontakteja yrityksen verkoston laajentamiseen.

- Nikita Pavlov, perustaja, Servoped Oy

Kuvassa Tanuj Pasupuleti (Servoped Oy) ja Jarmo Pääkkönen (Oulun yliopisto)

Kuvassa Tanuj Pasupuleti (Servoped Oy) ja Jarmo Pääkkönen (Oulun yliopisto)

Scandicode

1. Scandicode kehittää uudenlaista tekoäly-pohjaista mobiilisovellusta kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin. Halusimme keskustella asiantuntijoiden kanssa lääkinnällisissä tutkimuksissamme kerätystä datasta.

2. Hankkeessa saimme palautetta datastamme keskustelujen ja tutkimusraportin muodossa. Hioimme tuotteemme olemassa olevia ominaisuuksia ja saimme hyviä eväitä uusien ominaisuuksien tekemiseen. Olemme parasta aikaa implementoimassa myös useita uusia ja parannettuja palveluita SIMO-tuotteeseemme. Lisäksi keskustelimme workshopeissa mitä kaikkia mahdollisuuksia tekoäly tarjoaa meille.

3. Sovelluksemme "SIMO" antaa arvion kognitiivisen toimintakyvyn tasosta nopeammin, tarkemmin ja tehokkaammin kuin nykyiset ratkaisut.

- Juho Mattila, toimitusjohtaja ja perustaja, Scandicode

Kuvassa Dayou Yang, Sakari Pelkonen ja Juho Mattila, Scandicode Oy

Kuvassa Dayou Yang, Sakari Pelkonen ja Juho Mattila, Scandicode Oy

Scroll to Top