COSS.fi

COSS.fi

Yrityssuomi.fi:n sähköiset yrityspalvelut avoimelle alustalle

Yrityksille tarjotaan tulevaisuudessa sähköisiä palveluja alustalta, joka hyödyntää avointa lähdekoodia. Työ- ja elinkeinoministeriön omistama yrityssuomi.fi-portaali rakennetaan lisenssimaksuttomalle alustalle, jotta julkisista palveluista saadaan mahdollisimman kustannustehokkaita ja joustavia. PKT-säätiö, joka vastaa yrityssuomi.fi:n kehittämisen ja yhteistyön koordinoinnista, on koonnut mukaan laajan joukon yrityselämän tuki- ja vaikuttajaorganisaatioita.

Yrityssuomi.fi-portaalin alustalta vaaditaan erityisiä teknisiä ja käytettävyysominaisuuksia. Uutta alustaa voi laajentaa ja uusia toimintoja liittää siihen saumatta. Se on sekä lisenssimaksuton että toimittajasta riippumaton. Tulevaisuuden tarpeita otetaan huomioon jo nyt: semanttiseen, ”älykkääseen” toimintaan kykenevä alusta keskustelee jatkossa suoraan erilaisten verkkoratkaisujen ja monimuotoisten sähköisten palveluiden kanssa. Käyttäjät voivat vaikuttaa yrityssuomi.fi:n sisältöihin ja käytettävyyteen, sillä näitä voi kommentoida jo kehittämisvaiheessa.

Vaativan portaaliratkaisun tekniseen toteutukseen on valittu Proactum Enterprise Platform® -alusta. Platform on Proactum Oy:n innovaatio, jonka ansioista yritys nimettiin toukokuussa Euroopan kymmenen innovatiivisimman kasvuyrityksen joukkoon.

Verkkopalveluita yli hallintorajojen

Yrityssuomi.fi on yksi kolmesta keskeisestä valtionhallinnon portaalista, joista yrityssuomi.fi:n lisäksi toiminnassa on myös suomi.fi, kansalaisille suunnattu tietoportaali. Hallintosuomi.fi-palvelu on suunnitteilla. Yrityssuomi.fi-portaalia rakennetaan yhteisenä kumppanuushankkeena, koska työ- ja elinkeinoministeriö on pitänyt tärkeänä varmistaa toimijoiden tarpeiden ja näkemysten saamisen mukaan.

Yksityinen PKT-säätiö on aloittanut yrityssuomi.fi-konseptin kehittämisen Yritys-Suomi- yhteisönä jo vuonna 2002. Työ- ja elinkeinoministeriö linjaa yrityssuomi.fi:n palveluiden kehittämistä ja toteuttamista osana valtionhallinnon sähköisten palveluiden kehittämispainotusta.

Yrityssuomi.fi on käyttäjille maksuton, julkiset yrityspalvelut yhteen kokoava portaali. Yrityssuomi.fi:n omistaa työ- ja elinkeinoministeriö ja kehittämistä koordinoi PKT-säätiö. Sisältöjä tuottaa ja päivittää verkkotoimitus, johon kuuluu yhteistyökumppaneita Yritys-Suomi-yhteisöstä.


Lisätietoja:
Jarmo Kovero, palvelujohtaja, PKT-säätiö, verkkotoimituksen puheenjohtaja
puh. 045 635 7417, sp. jarmo.kovero (at) pkt.fi

Jaana Lappi, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö
puh. 010 60 62 658, jaana.lappi (at) tem.fi


Proactum Oy on avoimen lähdekoodin yritystietojärjestelmien ammattilainen, jonka erikoisosaamisaluetta ovat mm. projektinhallinta, portaalit ja sisällönhallinta, asian- ja asiakirjanhallinta, integraatio- ja arkkitehtuurihank-keet sekä konsultointi ml. OS-strategiat. Proactumin palvelut sisältävät yritysjärjestelmähankinnan kaikki osa-alueet esitutkimuksesta käyttöönottoon, ylläpitoon ja tukipalveluihin asti. Yrityksen asiakaskunta koostuu eri toimialoilla toimivista yrityksistä sekä julkishallinnon organisaatioista. Proactum on asiakkaidensa kumppani, joka ottaa aidon vastuun siitä, että toimeksiantojen hoito vastaa aina vähintään niitä odotuksia, jotka asiakas on sille asettanut.

 

Scroll to Top