COSS.fi

COSS.fi

Validos – uusi tapa ottaa avointa koodia käyttöön

Validos tuottaa ohjelmistotiedot tietopankkiin

Suomalaisen Validos ry:n toteuttama ohjelmistoalan yhteistyöhanke tuottaa käyttöoikeustiedot ja ohjeet yleisesti käytetyistä avoimen lähdekoodin komponenteista yhteiseen tietopankkiin.

Oikeudellisen selvitystyön tekee projektin alkuperäinen kehittelijä Asianajotoimisto HH Partners Oy, jolla on Validoksessa seitsemän yhteistyökumppania. Ne ovat Comptel Oyj, COSS (Teknologiakeskus Hermia Oy), Fujitsu Services Oy, Kalmar Industries Oy Ab, Plenware Oy, Vaisala Oyj ja Wapice Oy.

Viime vuoden marraskuussa perustettu Validos on ohjelmistoteknologiaa hyödyntävien yritysten ja muiden yhteisöjen yhteistyöhanke avoimen lähdekoodin ohjelmistojen yrityssoveltuvuuden selvittämiseksi eli validoinniksi. Yhteistyöllä yritykset selvittävät ohjelmistopakettien soveltuvuudet erilaisiin yrityskäytön tilanteisiin lyömättömän tehokkaasti. Kun aikaisemmin tämä työ on tehty jokaisessa yrityksessä erikseen – toisin sanoen monta kertaa – nyt sen keskeinen osa tehdään vain kerran ja tulokset jaetaan kaikkien yhteistyötä tekevien yritysten kesken. Validos toimii jäsenten puolesta.

– Sen sijaan, että yritykset itse selvittävät kukin ohjelmistopaketteihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, Validos tekee sen jäsenyrityksen puolesta ja jakaa tulokset kaikille jäsenille, kertoo asianajaja Martin von Willebrand HH Partnersista.

Rahaa säästöön

Martin von Willebrand sanoo, että yhdistyksen teettämä oikeudellinen validointi nopeuttaa jäsenyhtiön avoimen lähdekoodin käyttöön ottamista ja säästää rahaa, koska komponentteja ei tarvitse yhtä usein kehittää itse.

– Yhteistyömalli on aivan uutta toimintaa maailman mittakaavassa. Vastaavia kokonaishankkeita ei tiedossamme ole muita. Perusidea on innovatiivinen tapa tuottaa yrityselämän palveluita, ja sen toteutuksessa on useita pienempiä innovaatioita. Tekeskin tukee hanketta.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan ja sisältää tietyn määrän validointityötä. Tämän validointityön jäsen voi käyttää valitsemallaan tavalla avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien validointiin joustavasti kuuden kuukauden aikana. Yhteistyön toimivuuden takaa von Willebrandin mukaan se, että kukin jäsen osallistuu tietokannan kasvattamiseen ja ylläpitämiseen.

Validos kasvaa von Willebrandin mukaan hallitusti ja pienillä askeleilla. Yhteistyö on sitä tehokkaampaa, mitä enemmän siinä on jäseniä ja yhdistyksen tavoitteena onkin kasvattaa jäsenmäärää.

– Toiveissa on se, että Validos tulee isolle määrälle yrityksiä laajaan käyttöön. Tälle hetkellä validoituja komponentteja on vajaat 50, mutta määrä noussee lähemmäksi tuhatta vuoden loppuun mennessä.

Validos ostaa ohjelmistopaketin oikeudellisen selvittelytyön HH Partnersilta, mutta tietopankki on yhdistyksen omistama ja riippumaton yhdistyksen palveluntarjoajista.

Tarkistukset neljässä toiminnossa

Validoinnissa tehtävät tarkistukset voidaan von Willebrandin mukaan jakaa neljään toimintoon. Ensimmäisenä on paketin kytkös
niin sanottuun päälisenssiin, toinen on ohjelmistopaketin sisältämät alakomponentit, kolmas ohjelmistopaketin lähdekoodin
läpikäynti työkalun avulla ja neljäs tekijöiden ja tekijänoikeudenhaltijoiden dokumentointi.

Tarkistusten perusteella tehdään raportti sekä ohjeet ohjelmistopaketin käytölle yrityksessä. Lisäksi tarkistetut paketit arkistoidaan ja muutoinkin validointiprosessi dokumentoidaan.

– Katsomme nettisivuilta ja jakelupaketista tietoja, ja meillä on käytössä lähdekoodin läpikäymiseen työkalu, johon on syötetty 400-500 ohjelmistolisenssipohjaa. Usein paketit myös jakaantuvat päälisenssiin ja alalisensseihin.

Validosissa on suunniteltu myös teknistä validointia yhteistyössä COSS:in kanssa.

– Toivottavaa olisi, että myös tekninen puoli tulisi saman yhteistyön piiriin. Yksityiskohdat ja aikataulu on vielä
avoinna.

Validos ry, lehdistöyhteydet:
Validos ry
PL 232, 00101 Helsinki
Puh.(09) 177613
Fax.(09) 653873

Lisätietoja antaa
Validoksen hallituksen puheenjohtaja
Martin von Willebrand
Puh. (09) 177613
Sähköpostiosoite: martin.vonwillebrand (at) hhpartners.fi
www.validos.org

Scroll to Top