COSS.fi

COSS.fi

Sarsa-ryhmittymä Kuntien Tiera Oy:n kokonaistoimittajaksi

Lehdistötiedote 9.5.2011

Sarsa-ryhmittymä Kuntien Tiera Oy:n kokonaistoimittajaksi

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailutti IT-asiantuntijapalveluita kunta-asiakkaidensa käyttöön neljälle eri palvelualueelle.  Tietojärjestelmien tai kehityshankkeiden projektikokonaistoimitusten palvelualueelle Kuntahankinnat valitsi 11 tarjoajan joukosta viisi toimittajaa neljän vuoden puitesopimukseen. Yksi näistä viidestä toimittajasta on Sarsa-ryhmittymä, johon kuuluvat Gofore Oy, Esri Finland Oy, Hss Consulting Oy, Mediamaisteri Group Oy, Pasaati Oy, Solita Oy, Solteq Oyj ja Vincit Oy.

KL-Kuntahankinnat Oy toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä ja vastaa koko kunta-alan kattavien hankintojen kilpailuttamisesta. Asiakkaat voivat hankkia KL-Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluita Kuntahankintojen tekemien sopimusten perusteella puitesopimuksen mukaisissa raameissa. KL-Kuntahankinnat teki kilpailutuksen Kuntien Tiera Oy:n toimeksiannosta.

”Puitejärjestelyllä haetaan jokaisen palvelualueen kohdalla mahdollisuutta rakentaa toimivat, todelliseen kumppanuuteen perustuvat suhteet. Toisaalta toimittajien määrällä pyritään takaamaan riittävä kilpailu, hinta-laatusuhteen optimointi, monipuolinen toimittajatarjonta sekä kehittäminen. Asiakkaat hankkivat tarvittavat palvelut pääosin tekemällä kevennetyn kilpailutuksen soveltuvan palvelualueen puitesopimustoimittajien kesken annetun ohjeistuksen mukaisesti”, kertoo KL-Kuntahankinnat Oy:stä hankintapäällikkö Tapio Koivisto.

Kuntien Tiera Oy:n tavoitteena on mahdollistaa kuntapalveluiden ja toimintamallien uudistaminen verkostomaisesti yhteistyötä tehden kuntien sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Kuntien Tiera huolehtii jo tällä hetkellä 193 kunnan ja 32 kuntayhtymän IT-hankkeista keskitetysti.

Kuntien Tiera Oy haki kokonaistoimituksiin laajan kilpailutuksen kautta uudenlaista toimintamallia omistajakuntiensa tietotekniikkapalveluihin vakiintuneen markkina-asetelman rinnalle. Valintaprosessin myötä toimittajiksi valikoituivat yritykset, jotka erottuivat osaamisen ja projektihallintamenetelmien osalta positiivisesti ja olivat näin kokonaistaloudellisesti edullisia.

Sarsa-ryhmittymään kuuluvissa pienissä ja keskisuurissa IT-alan yrityksissä yhdistyy tasavertaisesti vahva ammattitaito eri osaamisalueilta asiakkaan parhaaksi. Ryhmittymän yritykset ovat kokonsa puolesta ketteriä ja voivat tarjota Kuntien Tieran asiakkaille IT-hankkeiden ja -projektien tarvitsemia palveluja ja osaamista joustavasti.

”Olemme tehneet historiaa. Suomessa on ensimmäisen kerran toteutettu näin laaja ryhmittymä tietojärjestelmien kokonaistoimittajuudesta avoimuuden periaatteella. Ryhmittymään kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet puitesopimukseen yhteisvastuullisesti”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Kivimäki Pasaati Oy:stä.

”Tässä puitesopimuksessa yhdistyy kannaltamme useita erinomaisia piirteitä. Nopeutamme ja edistämme yhteistyötämme kuntasektorin kanssa ja siten strategiamme toteuttamista. Mahdollisuus näin laajaan yhteistyöhön kuntasektorin kanssa on erinomainen mahdollisuus ja olen tyytyväinen, että voimme olla osa kuntasektorin kehittymistä. Sarsa-yhteenliittymä on nykyaikainen ja tehokas tapa yhdistää usean toimijan parhaat puolet asiakkaiden eduksi. Verkostoitumisen kautta olemme yhdessä vahvempia”, kertoo Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Repe Harmanen.

”Kuntien Tiera Oy on merkittävä askel puheista tekoihin tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantamisessa. Sarsa-ryhmittymässä yhdistyy kunta-alan tuntemus poikkeuksellisen vahvaan arkkitehtuuriosaamiseen. Kokonaisarkkitehtuuri, avoimet rajapinnat ja palvelukeskeisyys ovat avainsanoja suunniteltaessa tulevaisuuden tietojärjestelmiä kunta-alalle”, kertoo Gofore Oy:n toimitusjohtaja Timur Kärki.

Lisätietoja:
Solteq Oyj
toimitusjohtaja Repe Harmanen
puh. 0400 467 717
repe.harmanen@solteq.com

Pasaati Oy
toimitusjohtaja Pasi Kivimäki
puh. 0400 635690
pasi.kivimaki@pasaati.com

Gofore Oy
toimitusjohtaja Timur Kärki
puh. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Solteq tarjoaa suunnitelmallisesti kehittyviä toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluja kaupan, logistiikan, teollisuuden sekä julkishallinnon toimijoille.  Täydennämme ydintarjoamaamme erikoiskaupan ohjauksen, kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä järjestelmien sisältämän masterdatan hallinnan ja laadun parantamisen ratkaisuilla. Maailman johtavien kumppaneiden teknologioilla kehitettyjen ratkaisujemme avulla asiakkaamme ohjaavat liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja parantavat kannattavuuttaan.

Pasaati tarjoaa raskaan sarjan projektien hallintapalveluita IT-toimialueella.  Palveluvalikoimaamme kuuluvat projektien johtamisen lisäksi projektien muut avainroolit.

Gofore Oy on asiakaskohtaisiin portaaliratkaisuihin ja palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin (SOA) perustuviin tietojärjestelmiin sekä kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen erikoistunut konsultti, järjestelmätoimittaja ja -integraattori.

Esri Finland Oy toteuttaa monipuolisia, asiakkaan liiketoimintaa tukevia ja tehostavia paikkatietoa hyödyntäviä ratkaisuja. Ratkaisumme perustuvat Esrin maailman johtavaan paikkatietoteknologiaan sekä vankkaan osaamiseen ja ammattitaitoon.

HSS Consulting Oy on keskittynyt asiakasyritystensä liiketoiminnan ja julkisten toimijoiden toimintamallin sekä palvelujen kehittämiseen. Olemme erikoistuneet asiakkaidemme prosessien ja toimintojen analysointiin, mittaamiseen ja niiden pohjalta tehtäviin kehittämisehdotuksiin ja niiden läpivientiin.

Mediamaisteri Group Oy tarjoaa avoimen lähdekoodin eLearning- ja henkilöstön kehittämisen ja johtamisen teknologioita sekä niiden käyttöönotto- ja tukipalveluita.

Solita Oy on vaativiin tietojärjestelmiin ja informaation hyödyntämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Yli 180 asiantuntijaamme suunnittelevat ja toteuttavat sekä julkishallinnon organisaatioille että yrityksille esimerkiksi verkkopalveluja, portaaleja, raportointi-, analysointi ja suunnittelujärjestelmiä, sähköisen asioinnin ratkaisuja ja erilaisia operatiivisia järjestelmiä. Tarjoamme palveluita järjestelmien koko elinkaarelle suunnittelusta ja määrittelystä laajoihin projektitoimituksiin, käyttäjäorganisaation koulutukseen sekä jatkuviin palveluihin.

Vincit Oy tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmä- ja verkkopalvelukehitystä, end-to-end mobiilijärjestelmien ja mobiilipalveluiden kehittämistä, laiteläheistä ohjelmistokehitystä sekä ketterän ohjelmistokehityksen konsultointia ja siihen liittyvää valmennusta.

Scroll to Top