COSS.fi

COSS.fi

Opiskelijat selvittivät avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen sopivuutta yrityskäyttöön – fokuksessa patentit

LEHDISTÖTIEDOTE / 20.8.2009

Yliopistojen ja asianajotoimiston yhteistyö

Helsingin yliopiston, Svenska Handelshögskolanin, Turun yliopiston ja IPR University Centerin oikeustieteen syventävien opintojen osana on tehty avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen analyysikokoelma, joka selvittää lisenssiehtojen sopivuutta yrityskäyttöön, erityisesti patenttikysymyksiin liittyen. 

Analyysihanke toteutettiin oikeustieteen opiskelijoiden ryhmätyönä – ryhmätyö tehtiin asianajotoimistosta olevan asiantuntijan ohjauksessa. Hankkeen tuloksena syntynyt suomenkielinen analyysikokoelma on kaikkien vapaasti ladattavissa osoitteesta os.hhpartners.fi. Hanke ideoitiin ja toteutettiin yhteistyössä Asianajotoimisto HH Partners Oy:n kanssa.

Hankkeen taustalla on ajatus siitä, että vaikka avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt yrityksissä, on siihen liittyvä osaaminen vielä puutteellista. Lisäksi avoimen lähdekoodin käyttöä rajoittaa usein turhaan liialliset pelot avoimesta lähdekoodista lisensiointimuotona. Oikein toteutettuna avoimen lähdekoodin hyödyntäminen voi edistää käyttäjäorganisaatioiden tehokkuutta ja kilpailukykyä. 

”Kyseessä on jatkoa vuonna 2006 toteutetulle vastaavanlaiselle hankkeelle. Tällä kertaa opiskelijat painottivat opiskelutavoitteiden mukaisesti avoimen lähdekoodin lisenssien patentteja koskevia ehtoja. Edellinen yhteistyöhanke oli erittäin onnistunut ja se kannusti jatkoyhteistyöhön. Yliopistojen ja yksityisen yrityksen yhteistyömuotona tämä on osoittautunut erittäin onnistuneeksi”, toteaa IPR University Centerin johtaja, professori Niklas Bruun.

Aikaisemman analyysinhankkeen tulokset keräsivät laajaa kiinnostusta Suomessa. Analyysikokoelmaa on ladattu lähes 2000 kertaa ja se on edelleen vapaasti ladattavissa. 

”Nyt kahdessa hankkeessa on tehty suomeksi analyysikokoelmat ohjelmistoja hyödyntävien yritysten näkökulmasta – tulokset on nyt yhdistetty vapaasti jaettavaan analyysikokoelmaan”, sanoo HH Partnersin asianajaja Martin von Willebrand ja jatkaa ”Nyt tehdyissä analyyseissä painotus patentteja koskeviin ehtoihin on ajankohtainen muun muassa siksi, että globalisoitumisen myötä myös ohjelmistoihin liittyvät patenttikysymykset koskettavat suomalaisia yrityksiä yhä enemmän. Avoimesta lähdekoodista on myös selvästi tullut valtavirtailmiö yrityksissä”.

Analyysikokoelman tekijät ovat Susanna Halinen, Juha-Pekka Hautamäki ja Juuso Sillanpää. Tekemiseen osallistui ohjaajana Martin von Willebrand.

Analyysihankkeessa tehty julkaisu on saatavilla osoitteesta http://os.hhpartners.fi/ (suora linkki: http://os.hhpartners.fi/lisenssien-analyysihankkeen-julkaisu-2009-t18.html)

 

Lisätietoja:

Asianajotoimisto HH Partners Oy
Asianajaja Martin von Willebrand, 040-7701818
martin.vonwillebrand@hhpartners.fi
, www.hhpartners.fi


HH Partners on suomalainen liikejuridiikan asianajotoimisto, jonka painopisteitä ovat mm. teknologia ja immateriaalioikeusasiat. Toimistoa ja sen juristeja on laajalti noteerattu kansainvälisissä julkaisuissa, jotka vertaavat asianajotoimistojen tunnettuutta ja arvostusta asiakkaiden ja kollegojen keskuudessa. Mm. Chambers Europe 2009 mukaan:

“Market sources praise this firm for its proficiency in a broad variety of matters, from patent litigation, trade mark and domain name matters to copyright issues.”

“Although best known for its IP practice, this firm is also highly thought of for its small yet strong IT and telecoms practice, which assists a number of domestic and international IT and telecoms companies with a wide range of TMT matters.”

Scroll to Top