COSS.fi

COSS.fi

Logica luottaa IT Millin RIA-ohjelmointityövälineeseen

Yhteistyö laajenee edelleen

Logican Suomen koko kuntaliiketoimintayksikkö uudistaa web-sovellustensa käyttöliittymät IT Millin RIA- ja Ajax-tekniikan mukaisiksi käyttöliittymiksi. Näin tuotekehitys tehostuu ja sovellusten käytettävyys sekä tietoturva paranevat. Tämä koituu sekä kuntien että kuntalaisten eduksi parempana asiakaspalveluna ja suorina kustannussäästöinä digitalisoinnin edetessä julkishallinnossa.

Logicalla, joka on kuntien digitalisoinnin kärkitekijä Suomessa, RIAn mukanaan tuoma riippumattomuus teknologia-alustoista tehostaa tuotekehitystä toimintatapojen ja kehitysmallien yhtenäistyessä. Logican palvelujohtaja Kati Siikosen mukaan ideana on, että kaikkia kunnan palveluja kehitetään yhteisellä välineellä sosiaalitoimesta talous- ja henkilöstöhallintoon. Tämä mahdollistaa saman RIA-käyttöliittymän hyödyntämisen sekä hallinnossa että palvelutuotannossa, jolloin myös eduista voivat nauttia niin kuntien työntekijät kuin kuntalaisetkin.

Käytettävyyden varmistamiseksi toteutukseen valittiin IT Millin RIA-tekniikka. Suomalaisen IT Millin RIA-kehitystyökalu perustuu kokonaan avoimen lähdekoodin käyttöön ja työskentely onnistuu pelkästään Java-ohjelmointikieltä käyttämällä. Uusi IT Mill Toolkit 5 -työväline mahdollistaa ainoana markkinoilla RIA-käyttöliittymien kehityksen palvelinlähtöisesti kokonaan Java-kielellä.

– Me luotamme IT Millin osaamiseen. Olemme erittäin tyytyväisiä heidän toimintaansa, Siikonen sanoo. Logica on hyödyntänyt IT Millin RIA-työvälinettä jo aiemminkin.

Käytettävyyttä ja kustannussäästöjä

RIA-tekniikka parantaa Logican www-sovellusten käytettävyyttä. Sovellukset ja palvelut näkyvät käyttäjille yhtenäisesti ja järjestelmät toimivat entistä paremmin yhteen. Lisäksi IT Millin työkalu on päätelaiteriippumaton eikä web-sivua tarvitse päivittää kokonaan jokaista muutosta tai toimintoa varten. Olennaista on myös tietoturvallisuus: sovelluskoodi sijaitsee palvelimessa eikä selaimessa.

– Sähköisten palveluiden tullessa jokapäiväisen elämän osaksi sovellusten ja järjestelmien käytettävyys on erittäin tärkeää, sillä käyttäjäkunta paitsi kasvaa, on myös entistä heterogeenisempi. IT Millin RIA-teknologiaan nojaava kehitystyökalu auttaa meitä täyttämään tästä syntyvät uudet vaatimukset: sovellusten ja järjestelmien käytettävyyden pitää olla huippuluokkaa, Siikonen korostaa.

Koska RIA-työvälineen avulla erilaisia sovelluksia, kuten sähköisiä asiakaspalveluja, voidaan käyttää ja kehittää entistä joustavammin, tämä tuo palvelun paranemisen lisäksi myös kustannussäästöjä Logicalle ja suoraan kunnille ja kuntalaisille. Samalla aukeaa mahdollisuus siirtää resursseja uusiin kohteisiin, jossa niitä tarvitaan.

– Uskon, että Logican järjestelmällinen panostus entistä parempien käyttöliittymien kehittämiseen lujittaa entisestään yhtiön tuotteiden asemaa markkinoilla, sanoo IT Millin toimitusjohtaja Joonas Lehtinen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Joonas Lehtinen, IT Mill, 040 503 5001, www.itmill.com
Palvelujohtaja Kati Siikonen, Logica, 040 563 0330, www.logica.fi

Scroll to Top