COSS.fi

COSS.fi

Liikennevirasto uudistaa dokumentin- ja asianhallintansa Proactumin ratkaisulla

Proactum on yhdessä emoyhtiönsä Prioriten kanssa voittanut julkisen kilpailutuksen Liikenneviraston dokumentin- ja asianhallinnan ratkaisun toteutuksesta. Sopimus on monivuotinen ja sen puitteissa toteutetaan ratkaisu Liikenneviraston henkilöstön ja sidosryhmien käyttöön.

Toteutettava ratkaisu rakennetaan keskitetyksi Liikenneviraston järjestelmäksi, jolla sisältöä jaetaan monipuolisesti ja hallitusti eri henkilöstö- ja sidosryhmille. Projekti toteutetaan ketteriä menetelmiä käyttäen ja kaiken kehityksen ohjenuorana on ratkaisun hyvä käytettävyys.

”Kilpailutuksessa haettiin partneria, jolla on vahva osaaminen dokumentin- ja asianhallinnasta. Tavoitteena oli löytää joustava ja ketterä toimittaja pitkäaikaiseen yhteistyöhön Liikenneviraston kanssa”, toteaa Liikenneviraston hankevastaava ja yksikön päällikkö Anne Ojala.

”Proactum on Suomen johtava toimittaja avoimen lähdekoodin dokumentin- ja asianhallinnan ratkaisuissa. Liikenneviraston päätös valita avoimen lähdekoodin teknologia ratkaisun pohjaksi on jälleen yksi osoitus siitä että avoimen lähdekoodin edistykselliset ratkaisut kasvattavat jatkuvasti merkitystään markkinoilla”, toteaa Proactum Oy:n toimitusjohtaja Petri Lillberg.


Proactum Oy on avoimen lähdekoodin tietojärjestelmäratkaisujen johtava asiantuntija, jonka erikoisosaamisaluetta ovat mm. portaalit ja sisällönhallinta, sähköinen asiointi, asian- ja asiakirjanhallinta, integraatio- ja arkkitehtuurihankkeet sekä konsultointi. Proactum on voittanut mm. Suomen Laatuinnovaatiopalkinnon ja listattu Euroopan innovatiivisimpien kasvuyritysten joukkoon Innovate!Europe –kilpailussa. Vuonna 2011 Proactum on valittu Deloitten Fast 50 kilpailussa Suomen nopeimmin kasvaneeksi teknologiayhtiöksi Rising star kategoriassa. www.proactum.fi

Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikenneviraston toiminnan tavoitteena on toimivien ja turvallisten matka- ja kuljetusketjujen varmistaminen, joukkoliikenteen edellytysten parantaminen sekä ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien liikenteen haittavaikutusten vähentäminen. www.liikennevirasto.fi

Scroll to Top