COSS.fi

COSS.fi

DOBit-verkoston elotapaaminen THL:ssa – terveyttä ja puhdasta sisäilmaa

DOBit-verkoston elotapaaminen järjestettiin 29.8.2018. Isäntänä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja paikalla oli 30 innokasta data-analytiikan ja palvelumuotoilun aktivistia.

Tilaisuuden avasi THL:n Tietovaranto-palveluiden päällikkö Arto Vuori (kuvassa), joka kertoi miten THL ajaa terveyttä ja hyvinvointia voimavarana tieto ja teknologian ajankohtaiset ismit: big data, avoin data, mydata, analytiikka, tekoäly... Mikä mahtaakaan olla seuraava ismi?

THL:n kehittämispäällikkö ja lakimies Ulla Ahlblad-Bordi piti katsauksen datan lainsäädäntöön: miten EU:n henkilötietosuoja-asetus GDPR on muuttanut maailmaa ja mitä sote-tiedon toissijaisen käytön laki tuo tullessaan. GDPR huolehtii kansalaisten tietosuojasta ja yksityisyydestä. Sote-tiedon toissijaisen käytön laki, eli Toisiolaki edistää datan hyödyntämistä helpottamalla lupamenettelyjä ja laajentamalla  datan sallittuja hyödyntämisalueita. Viranomaisten hallussa olevaa data-aineistoa on tähän asti ollut mahdollista käyttää opetukseen, tutkimukseen, tilastointiin ja viranomaisvalvontaan. Jatkossa mahdollisia käyttöalueita ovat lisäksi kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä tietojohtaminen. Tietojen käyttö on edelleenkin luvanvaraista ja tietoja luovutettaessa huolehditaan kansalaisten tietosuojasta  anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin keinoin. Luvitusta helpotetaan perustamalla yhden luukun lupaviranomainen, jonka kautta lupaprosessi yksinkertaistuu. Yhden ja saman luukun kautta haetaan luvat THL:n, Kelan ja Väestörekisterikeskuksen datoihin. Luukku perustetaan THL:n yhteyteen. Toisiolaki on eduskunnan käsittelyssä ja tavoitteena on, että se astuu voimaan joulukuussa.

Laki sotetietojen toissijaisesta käytöstä on tulossa. Ulla Ahlblad-Bord kertomassa DOBit-verkostolle, mitä tämä tarkoittaa, mikä muuttuu, mikä mahdollistuu lain myötä.

Asiakkuusvastaava Pirjo Vuorikallas Kelasta kertoi Omakannan Omatietovarannosta, joka tukee kansalaisen itsehoitoa.  Omakanta on osa Kanta-järjestelmää, joka kokoaa kansalaisten sairaus- ja terveystiedot ja kohta myös sosiaalitoimen tiedot.  Kansalainen löytää tietonsa Omakannasta, jossa on sekä julkisen ja yksityisen terveydenhoidon järjestäjien toimittamat terveystiedot sekä Omatietovarannon myötä myös kansalaisen itsensä tallentamat tiedot.  Omatietovarantoon kertyy myös tiedot, jotka ovat syntyneet hyvinvointipalveluja tuottavissa hyvinvointisovelluksissa. Omatietovarannossa on nyt pilottikäytössä ensimmäinen hyvinvointisovellus, Terveyskylän tekemä Terveyspolku.fi, joka on erikoissairaanhoidon ‘Virtuaalisairaala’. Syksyn aikana palveluun tulee mukaan itsehoitoon tarkoitettu Omaolo-sovellus ja lisää sovelluksia toivotaan. Omatietovarannossa on kehitys- ja kokeiluympäristö, sandbox,  jonka avulla hyvinvointisovellusten kehittäjät voivat tutustua alustaan ja tuoda palvelunsa osaksi Omatietovarannon palvelutarjontaa. Sandbox herätti kiinnostusta ja innostusta ja sovimme, että järjestämme yhdessä Kelan kanssa DOBit-verkostolle työpajan, jossa kokeilla Omatietovarantoa ja sandboxia.

Pirjo Vuorikallas KELAsta kertomassa, mitä Omakannan Omatietovaranto tarjoaa kansalaisille, entä sovellusten ja palveluiden kehittäjille.

Espoon kaupungin Tomas Lehtinen ja Jaana Suonsaari ovat jo vakioesiintyjiä DOBit-tapaamisissa. Viime kerralla he kertoivat City-as-a-Service -henkisestä yhteiskehittämisen ohjelmasta Make with Espoo. Nyt oli kokemusten vuoro. Espoo järjesti keväällä hackathonin koulujen sisäilmaongelmien ratkomiseksi. Espoo on investoimassa seuraavien vuosien aikana miljardi euroa sisäilmaongelman hoitamiseksi ja samaan haasteeseen on herätty  kaikissa kunnissa. Hackathonin tuloksena oli liuta ideoita, joista kolme palkittua pilotoidaan syksyn aikana. Hackathonin kokemukset on koottu käsikirjaksi, joka julkaistaan syyskuun alussa.

Tomas Lehtinen kertomassa kokemuksia ja näkemyksiä Espoon kaupungin hackathon-konseptista.

Tapaamisen lopuksi ideoitiin aiheita seuraavaan tapaamiseen, joka pidetään tammikuussa 2018. Asialistalle on tulossa syksyn Omavaranto-työpajan antia sekä muita ajankohtaisia aiheita hyvinvoinnin ja terveyden sekä rakennetun ympäristön tontilta. Keskustelimme vilkkaasti tiedon olemuksesta tuotannontekijänä ja tekoälyn reilusta hyödyntämisestä. Tänä Cambridge Analyticsin aikakautena on vähintään tuhannen taalan kysymys miten rakentaa viisasta, eettisesti kestävää digimaailmaa – palveluajattelun hengessä, ihminen edellä. Miten DOBit-yhteisö voisi vaikuttaa omalta osaltaan kehitykseen? Myös tästä aiheesta kuulet lisää syksyn aikana – virtuaalibarrikaadeilla tavataan! :-)

Teksti:
Jyrki Koskinen, Avaamo konsultointi
#DOBit

 

Nosto: ‘Toisio-laki ja asiakastietolaki tuovat anonymisoidun sotetiedon myös innovaatioiden raaka-aineeksi’

Tilaisuuden esitysmateriaalit:
Laki sotetietojen toissijaisesta käytöstä: Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Mikä mahdollistuu? (Ulla Ahlblad-Bordi, kehittämispäällikkö, lakimies, THL)
Kansallinen Omakannan Omatietovaranto, kansalaisen hyvinvointitiedon tallennuspaikka (Pirjo Vuorikallas, asiakkuusvastaava, Omakannan Omatietovaranto, Kela)
Make with Espoo by hackathons – kokemuksia ja näkemyksiä (Tomas Lehtinen, data-analytiikkakonsultti & Jaana Suonsaari, kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki)

 

Scroll to Top