COSS.fi

COSS.fi

Tampereen valmennus päättyi hyvissä tunnelmissa

 

 

Tampereen valmennus päättyi eilen hyvissä tunnelmissa ja palaute osallistujilta oli positiivista. Mukana valmennuksessa oli viisi yritystä (Solita, Vincit, Citynomadi, Metosin ja Granite Partners) sekä heidän kumppaneitaan ja asiakkaitaan. Valmennus koettiin hyödylliseksi niin valmennettavien yritysten itsensä kuin myös yritysten asiakkaiden ja kumppanien mielestä.

“Tampereen valmennus antoi konkreettiset eväät yrityksille palvelujen kehittämiseen. Jokainen valmennetttava työsti omassa case-projektissaan uuden palvelun tai jalosti olemassa olevaa.  Mikä parasta, palveluja kehitettiin yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Tuloksena oli siemen uudeksi liiketoiminnaksi sekä valmennettavalle itselleen että asiakkaille  ja kumppaneille – ja uusia kykyjä hyödyntää analytiikkaa ja palvelumuotoilua” kommentoi valmennuksen johtaja ja kouluttaja Jyrki Koskinen.

Erityisesti valmennuksessa arvostettiin lähempää tutustumista käytettävissä oleviin työkaluihin. Esimerkiksi Metosinilta Jari Vasell kertoi, että he lähtivät mukaan nähdäkseen, millaisia uusia työkaluja he voisivat löytää yrityksensä käyttöön. Tämän lisäksi kaivattiin uusia tuulia palvelumuotoilutiimiin.

“Valmennuksen palvelumuotoiluosio osoittautui hyvin palkitsevaksi ja meitä avustanut tiimi mahdollisti laajan ongelmakentän läpikäynnin. Saimme valmennuksesta uusia työkaluja, joita pääsimme soveltamaan heti käytännön työssä” Vasell tiivisti.

Myös Vincit Oy:n ohjelmistotohtori Toni Vanhala oli asiassa samoilla linjoilla. “Valmennuksesta saimme hyviä työkaluja, jotka antavat uutta potkua asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen ja huomioivat sekä käyttäjien tarpeet että yritysten mahdollisuudet datan hyödyntämisessä.”

Valmennuksen viimeisessä työpajassa yritykset laativat oppiensa perusteella projektisuunnitelman, jonka avulla ne jatkavat case-projektiensa toteutusta – datasta oivalluksia kohti uutta bisnestä!

Seuraava valmennus järjestetään Tikkurilassa. Ilmoittautuminen valmennukseen on käynnissä nyt ja mukaan valitaan ensimmäiseksi ilmoittautuneet yhdeksän yritystä. Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan pian!

 

Lisätietoja aiheesta:
Lisätiedot valmennuksesta
Yhteenveto kommenteista
Ilmoittautuminen

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

Scroll to Top