COSS.fi

COSS.fi

Avoimuus digitalisaation vauhdittaja

Sprintit mukaan Avoin kunta -hankkeeseen

Sanotaan, että digitalisaatio elää vielä aamuruskon aikaa päivänkajon sarastaessa. Mitä kaikkea digitalisaatio merkitsee tässä todellisuudessa ja tulevaisuudessa, jää nähtäväksi.

Yhteiskunnassamme teknologioiden kehitys, globaalit markkinat ja tätä myötä muutos ihmisten ostokäyttäytymisessä ovat johtaneet siihen, että elämme digivallankumouksen kynnyksellä.

Yritysjohtajat ympäri maailman ovat todenneet, että seuraavat kolmesta viiteen vuotta ovat yritysmaailmassa ratkaisevammat kuin edelliset 50 vuotta (KPMG Global CEO Outlook -tutkimus, lokakuu 2016).

Miten digitalisaatio vaikuttaa yritysmaailman toimintaan?

Digitalisaatio, tai miksi sitä jälkikäteen kutsumme, on tullut jäädäkseen, ja toimintakentän jatkuva muutos on pysyvä olotila. Yrityksiltä tämä vaatii yhä ketterämpää suhtautumista, ennakointia markkinoiden muutoksiin ja kykyä muuntautua.

Ne yritykset, joilla on kyky reagoida ja havainnoida ympäristön muutoksia proaktiivisesti reaktiivisuuden sijasta, toimivat suunnannäyttäjinä ja selviytyvät selkeinä voittajina.

Kiihtyvä kehitys tuo yhteiskunnalle uudet haasteet

Yhä kiihtyvän kehityksen myötä yritysmaailman on pystyttävä muuntautumaan ja uusiutumaan ja kääntämään kurssiaan ketterästi. Myös kunnat, kaupungit ja valtio ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa elämme vahvaa rakenteellisen muutoksen aikaa.

Olemme maailmanlaajuisesti digitalisaation kärkimaita julkisissa sähköisissä palveluissa. Digitalisaatio luo puitteet onnistumiselle, mutta samalla se haastaa meidät kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapoja ja kehittämään niitä yhä toimivammiksi ja joustavammiksi.

Avoimen lähdekoodin edut digitalisaatiossa

Tietoyhteiskunnan kehittäminen ja digitalisaatio ovat omiaan hyödyntämään ketteriä menetelmiä ja teknologioita, joita avoin lähdekoodi edustaa. Käytännössä avoin lähdekoodi on vapaasti käytettävissä, muunneltavissa ja jaettavissa ilman lisenssimaksuja. Avoin lähdekoodi on teknologia – ja toimittajariippumaton, jolloin sen kehitystä ei hallinnoi yksi yritys, vaan maailmanlaajuinen yhteisö, joka koostuu sekä yrityksistä että yksityishenkilöistä.

Näin ollen kaikki osallistuvat ohjelman kehitystyöhön ja virheet on mahdollista löytää ja korjata nopeasti. Tämä takaa myös korkean laadun, hyvän tietoturvan ja yhteentoimivat ohjelmistot.

Menestystä avoimuudella

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen sekä avoimien standardien edistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa IT-toimijoiden kilpailukykyä, synnyttää uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää tietoyhteiskunnan kehitystä.

COSS ry pyrkii luomaan menestystä avoimuudella, joka tarkoittaa vaikuttamista yksityisellä ja julkisella sektorilla jakamalla tietoa avoimen lähdekoodin hyödyistä, ennakkoluuloja poistamalla, sekä rakentamalla ekosysteemejä ja tukemalla jäsentensä liiketoimintaa.

Erilaiset koulutukset ja projektit, konsultointi sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa  ovat osa COSSin toimintaa. Tällä hetkellä COSS ry:n verkostoon kuuluu yli 100 yhteisöjäsentä ja kansainvälisesti se tunnetaan yhtenä Euroopan vanhimmista ja aktiivisimmista avoimuuden keskuksista.

Mikä on Sprintitin rooli COSSin jäsenenä?

Sprintit Oy haluaa COSS ry:n jäsenenä olla avoimuuden ytimessä luomassa muutosta ja kasvua jakamalla tietoa esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin ja tapahtumiin, kuten COSS:n järjestämään vuosittaiseen teknologiakonferenssiin, Mindtrekkiin ja verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa. Sprintit on uskottava ja osaava toimija avoimen koodin ERP-järjestelmien hyödyntämisessä, joka on saanut yhdistykseltä myös tukea toimintaansa avoimen lähdekoodin käyttöön liittyvissä kysymyksissä kuin myös lisenssiehtojen tulkinnassa.

Avoimen lähdekoodin edut digitalisaatiossa

Sprintit Oy:n partneri ja hallituksen puheenjohtaja Petri Heino näkee yhtenä etuna myös mahdollisuuden käynnistää yhteisiä projekteja useamman toimijan kesken ja saada näihin paitsi tukea myös rahoitusta. Lisäksi asiakasyritysten on mahdollista saada tukea ja tietoa avoimeen koodiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjelmistojen hyödyntämisessä.

Sprintitillä nähdään vahvana myös vertaistuen mahdollisuus vakiintuneilta, jo pidempään avoimen lähdekoodin markkinoilla toimineilta yrityksiltä. Ekosysteemi toimii parhaiten, kun on tilaisuus yhdistää voimavaroja muiden avoimen lähdekoodin kanssa toimivien yritysten kesken.

Avoin kunta -aloitteen merkitys kunnille

COSS ry on käynnistänyt Avoin kunta -aloitteen, joka pyrkii kehittämään kuntien toimintaa ja palvelutuotantoa avoimeen arkkitehtuuriin perustuen, joka takaa prosessien ja järjestelmien yhteensopivuuden ja kaikille toimijoille avoimien standardien avoimet markkinat.

Näin ollen kunnilla on mahdollisuus hyödyntää avoimien rajapintojen suorituskykyisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, kun kuntien tietovarannot ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä uusien kuntapalvelujen raaka-aineeksi. Avoin lähdekoodi vapauttaa yhden toimijan lukosta ja muodostaa pohjan digitaalisten palveluiden innovaatioille yhteisöllisyyteen perustuen.

Myös Sprintit on mukana Avoin kunta -aloitteessa yhtenä avoimen lähdekoodin palveluiden tarjoajista ja kehittäjistä.

 

Teksti: Heidi Heikkilä, Sprintit Oy

www.sprintit.fi

Scroll to Top