COSS.fi

COSS.fi

Innovaatiotyöpajassa kehitettiin ikäihmisille kotiin ja asumiseen liittyviä palveluita

Oulun yliopistolla järjestettiin 5.4.2017 Hyvä pitkä elämä -työpakettiin kuuluva Innovaatiotyöpaja II. Yritysedustajat ja tutkimusyksiköt kokoontuivat kehittämään ikäihmisille kotiin ja asumiseen liittyviä palveluita eri lähteistä saatavaa tietoa hyödyntämällä. Elämiseen liittyvää tietoa on saatavilla yhä enemmän niin ihmisiltä itseltään kuin rakennuksiin integroiduista laitteistakin. Esimerkiksi kulunvalvonnasta tai rakenteiden seurantaan integroiduista IoT-ratkaisuista saatava tieto voidaan hyödyntää uusien palveluiden muodossa.  

Pääpuheenvuoron piti Helena Moring, Hartela Pohjois-Suomi Oy:n Karjasillan Verstas Business Labin projektipäällikkö. Hän perehdytti kuulijat Karjasillan Verstas Business Labin suunnitelmiin ja siellä tapahtuvaan yhteistyön mahdollisuuksiin. Hyvä pitkä elämä -työpaketista projektikoordinaattori Jarmo Pääkkönen kertasi MyData-klinikan tuloksia ja Prof. Jouko Miettunen esitteli kohorttidatan hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä projektitutkija Eevamaria Juuti kuvasi palvelutalon asukkaiden mielipiteitä, toiveita ja odotuksia. Yritykset saivat esityskokonaisuudesta hyvän kuvan olemassa olevista asumisen kehittämiseen liittyvistä haasteista sekä dataa hyödyntävistä mahdollisuuksista uusien palveluiden toteuttamiseksi.

 

WP_20170405_13_11_24_Pro

Helena Moring esitteli Karjasillan Verstas Business Labin suunnitelmia.

 

Varsinainen työpajatyöskentely tapahtui ryhmissä, joissa selvitettiin palvelutalon asukkaan odotuksia ja toiveita niin hyötyineen kuin haittoineenkin asiakkaan käyttämien palveluiden ja tuotteiden valossa. Ratkaisut kytkettiin arkielämään, ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, seuraamiseen ja kehittämiseen sekä riskien tunnistamiseen että muutoksiin reagointiin koko ihmisen elinkaaren aikana. Ryhmätyön tuloksena syntyneet ratkaisuehdotukset liittyivät mm. liikunnan ja sosiaalisuuden lisäämiseen, yksilölliseen ravintoon, elämyksellisyyteen sisätiloissa, muutosten havaitsemiseen arjen sujuvuudessa sekä läheisten ja ammattilaisten auttamisen mahdollistavaan sovellukseen.

Näiden uusien dataan perustuvien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen kiinnostuneita yrityksiä pyydetään olemaan yhteydessä projektikoordinaattoriin tai osallistumaan Hyvä pitkä elämä -työpaketin tulevaan toimintaan. Yritysten innovoinnin tukemista jatketaan tulevissa törmäytystapahtumissa; tervetuloa mukaan.

Lisätietoja:

Jarmo Pääkkönen, projektipäällikkö

Oulun yliopisto

jarmo.paakkonen@oulu.fi

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

 

Scroll to Top