COSS.fi

COSS.fi

DOB Valmennuskurssi käynnistyi Tikkurilassa

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen järjestämä toinen valmennuskurssi käynnistyi  15.2. Laurean Tikkurilan tiloissa. Tikkurilan valmennuskurssiin osallistuvat Avarea Oy, Enegia Consulting Oy, Finavia Oyj, Fujitsu Finland Oy, The Natural Step Oy, Viimatech Oy, FlowBrainer Oy, Flowplus Oy sekä Qentinel QA Oy. 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä päivittämään kilpailuetunsa data-analytiikan ja palvelumuotoilun keinoin. Tilaisuudessa kurssin data-analytiikan osiosta puhumassa kuultiin Jyrki Raskua Tampereen yliopistolta sekä palvelumuotoilun osiosta oli kertomassa tarkemmin Jaakko Porokuokka Laurean ammattikorkeakoulusta.

”Valmennettavat yritykset ovat hyvin erilaisia; on isoja ja pieniä ja ne tulevat eri toimialoilta. Yrityksillä on kuitenkin yksi yhteinen tekijä: ne kaikki haluavat ottaa data-analytiikan ja palvelumuotoilun haltuun uudeksi kilpailutekijäkseen, jolla kehittää uusia palveluja ja luoda uutta liiketoimintaa”, sanoo hankkeen johtaja ja valmennuksista vastaava Jyrki Koskinen COSS ry:stä.

20170215_135950 Hankkeen johtaja Jyrki Koskinen esitteli valmennukseen osallistuville yrityksille alkavan kurssin rakennetta ja sen tavoitteita. (Kuva: Jaakko Porokuokka)

Tilaisuudessa keskusteltiin myös osallistujayritysten odotuksista alkavaa valmennuskurssia kohtaan. Yritykset kertoivat odottavansa kurssin kehittävän yleisesti heidän palvelumuotoilu- ja data-analytiikkaosaamistaan. Lisäksi kurssin toivotaan tuovan uusia näkökulmia asiakkaille luodun arvon ja hyötyjen tuottamiseen ja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten odotukset tulevat ohjaamaan tekemistä valmennuksessa ja koulutusta voidaan sopeuttaa yrityksien tarpeisiin.

Valmennus alkaa luento- ja harjoitteluvaiheella, jota seuraa yrityskohtainen case-projekti, jossa yritys hyödyntää opittuja taitoja yhdessä asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa. Valmennus päättyy 31.5.2017. Seuraava ja viimeinen valmennuskurssi järjestetään syksyllä Espoon Leppävaarassa.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

Scroll to Top