COSS.fi

COSS.fi

Uusi sähköinen oppimisalusta kuntien yhteistyönä

Sähköinen oppimisalusta otetaan koekäyttöön edelläkävijäkunnissa vuoden vaihteessa. Kuuma-kunnat, Lohja sekä Espoon ja Vaasan ruotsinkielinen opetustoimi toteuttavat uuden sähköisen oppimisalustan yhteistyönä.

Kuuma-kunnat ja Lohjan kaupunki ovat saaneet aloittamaansa sähköisen oppimisalustan kehitystyöhön mukaan nyt myös Espoon ja Vaasan ruotsinkielisen opetustoimen. Espoosta työhön osallistuu myös suomenkielinen varhaiskasvatus. Kuntatoimijat toteuttavat yhteistyössä vuoden 2014 aikana kehitysprojektin, jonka myötä he saavat käyttöönsä alustan, johon voidaan integroida kaikki opettajien ja oppilaiden koulutyössä tarvitsemat sovellukset.

– Sähköisen oppimisalustan avulla kaikki koulutyössä tarvittavat sovellukset voidaan yhdistää samaan palveluun ja näkymään. Käyttäjät pääsevät nyt käytössä oleviin erillisiin järjestelmiin yhdellä kirjautumisella ja alustan kautta mm. oppimateriaalien, oppimispelien ja muiden opetusta ja oppimista tukevien sovelluksien jakaminen helpottuu, kertoo Kuntien Tiera Oy:n toimialapäällikkö Vesa Linnanmäki.

Kehitettävän palvelu toteutetaan kaksikielisenä. Sen tekninen alusta tulee koekäyttöön kunnissa vuoden 2014 vaihteessa ja sen käyttö laajenee vähitellen maaliskuusta 2014 alkaen. Palvelun kohderyhmänä ovat alkuvaiheessa oppilaat esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Hankekunnissa on yhteensä noin 100 000 opettajaa ja oppilasta. Uusien kehittäjäkuntien myötä erityisesti palvelun ruotsinkielinen kehittäjäjoukko laajenee merkittävästi.

Avoin lähdekoodi mahdollistaa kustannustehokkaan toteutuksen

Sähköinen oppimisalusta on päätelaiteriippumaton, modulaarinen sekä kunta- ja käyttäjäkohtaisesti personoitava ja skaalautuva palvelu. Palvelualusta toteutetaan avoimen lähdekoodin teknologioilla, joka mahdollistaa monipuolisen oppimisympäristön toteuttamisen kustannustehokkaasti. Päätös tukee myös Euroopan unionin suositusta hyödyntää avoimen lähdekoodin ratkaisuja julkisen sektorin palveluissa.

– Avoimen lähdekoodin ansiosta eri toimijat voivat tulevaisuudessa tuottaa uusia toiminnallisuuksia ja sisältöä oppimisalustaan, ja ratkaisut saadaan käyttäjän näkökulmasta yhdistettyä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Myös kaupallisten tuotteiden liittäminen alustaan on mahdollista.

Oppimisympäristön käyttöliittymä toteutetaan Dream-teknologialla. Keskeiseksi toiminnalliseksi teknologiaksi on valittu Moodle-ohjelmisto, joka on yleisin oppimisympäristötarkoituksessa käytetty vapaan lähdekoodin ohjelmisto.

Oppimisalustan kehitysprojektiin osallistuvat edelläkävijäkuntien lisäksi Kuntien Tiera Oy sekä Mediamaisteri Group Oy ja Haltu Oy, joilla on merkittävä osaaminen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltamisesta koulutyössä.

Kehitysprojekti on jatkoa Kuuma-kuntien, Lohjan kaupungin ja Tieran aloittamaan työhön, jossa määriteltiin ja kilpailutettiin kuntien käyttöön soveltuvaa oppimisympäristöratkaisua. Nyt kehitettävä sähköinen oppimisalusta on osa laajempaa Tiera Oppi -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on kehittää koulujen toimintakulttuuria erilaisten sähköisten työkalujen ja palveluiden avulla.

Scroll to Top