COSS.fi

COSS.fi

Työyhteisö siirtyy virtuaaliyhteisöihin

Oppimisalusta, yhteisö ja mobiiliteknologia ovat työvälineitä, joiden avulla kehitetään työyhteisöä.

Nykyisin työntekijät käyttävät verkostojen luomiseen erilaisia yhteisöjä, joita on globaalisti useita kymmeniä. Yhteisöjä on monenlaisia: ammatilliseen verkostoitumiseen, henkilökohtaiseen elämään liittyvän verkoston luomiseen sekä monia muita, joiden tarkoituksena on saattaa ihmisiä yhteen.

Toiminta julkisissa virtuaaliyhteisöissä luo myös tietoturvariskin. Työssä luoduissa kaveruussuhteissa saatetaan työasioita käsitellä vapaasti työyhteisön ulkopuolellakin erilaisissa yhteisöissä. ”Haluavatko yritykset työyhteisön jäsenten välisen vertaistuen tapahtuvan organisaation ulkopuolisissa julkisissa yhteisöissä vai turvallisessa organisaation omaan käyttöön tarkoitetussa yhteisössä?”, Mediamaisteri Group Oy:n toimitusjohtaja Timo Väliharju kysyy.

 

Yhteisöllisyyttä virtuaalisuuden avulla

Mediamaisteri Group tarjoaa organisaation sisäiseen sosiaaliseen verkostoitumiseen ratkaisuksi avoimeen lähdekoodiin perustuvaa MaisteriElgg-järjestelmää. Organisaation omaan käyttöön tarkoitettu virtuaaliyhteisö lisää yhteisöllisyyttä erityisesti sellaisissa yrityksissä, joilla on useita toimipisteitä.

Virtuaaliyhteisö mahdollistaa samanaikaisen yhteistoiminnan eri ihmisten välillä. Yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu, kun voi turvallisesti jakaa mietteitään työtoverien kanssa. Virtuaaliyhteisön kautta työnantaja pystyy tiedottamaan asioista ja huomioimaan työntekijöiden antamia kommentteja. Käyttäjä määrittelee itse ne aineistot, jotka haluaa liittää omaan profiiliinsa.

Yhteisöön voi sisällyttää myös oppimisalustan ja mobiiliteknologiaa. ”Työnantaja voi käyttää yhteisöä omana tiedotus- ja ideointikanavanaan, jolloin ihmiset pystytään ottamaan työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen paremmin mukaan,” muistuttaa Väliharju.

Teksti: Henri Seppänen, Mediamaisteri Group Oy

Scroll to Top