Avoimen lähdekoodin ratkaisut apuna big datan käsittelyssä

Tekniikan kehittyessä tiedon kerääminen on tullut entistä helpommaksi ja sitä kerätään entistä enemmän. Käsite ”big data” kuvaa hyvin nykytilannetta, jossa datan määrä kasvaa helposti suureksi ja joissain tapauksissa jopa hallitsemattomaksi. Big datan tarkoitusta ei tulisi missään vaiheessa unohtaa – kerätty data pitäisi pystyä käsittelemään ja sen tulisi tuottaa lisäarvoa sen kerääjälle. Ruotsalaislähtöiset yritykset Klarna ja […]

Avoimen lähdekoodin ratkaisut apuna big datan käsittelyssä Read More »