COSS.fi

COSS.fi

Tiedote: JUHTA suosittaa julkishallinnolle avointa lähdekoodia

23.2.2009
COSS-tiedote, julkaistavissa heti

JUHTA suosittaa julkishallinnolle avointa lähdekoodia

JHS-suositus avoimen lähdekoodin ohjelmien käytöstä julkisella sektorilla vastaa todelliseen tarpeeseen

Suomen open source -keskus COSS toimi koordinaattorina luotaessa JHS-suositusta ”Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa”. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTAn hyväksymä suositus opastaa organisaatioita avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hankinnassa ja käyttöönotossa.

Suositus on tiivis perustietopaketti, joka antaa työkalut avoimien ohjelmistojen tasavertaiseen tarkasteluun suljettujen rinnalla tietotekniikkavalintoja ja -hankintoja tehtäessä. Tarjouspyyntöjä ei kannata rakentaa niin, ettei niihin voida vastata avoimen lähdekoodin ratkaisuilla. Päinvastoin suositus kannustaa tekemään hankinnan siten, että hankittava ohjelmisto voidaan tarvittaessa jakaa hallinnon ja kansalaisten keskuudessa.

– On ollut ilahduttavaa havaita julkisen sektorin kiinnostus avoimempaa tietotekniikkaa kohtaan. Sama trendi on käynnissä myös muualla maailmassa ja esimerkiksi Alankomaissa avoimien standardien käyttämättä jättäminen on erikseen perusteltava, kertoo hanketta koordinoinut Matti Saastamoinen COSSista.

Avoimen lähdekoodin käyttö mahdollistaa käytännön, jossa julkisilla varoilla tehtyjä ohjelmistoja voidaan levittää myös muiden käytettäviksi. Tämä hyödyttää yhteiskuntaa kahdella tavalla. Toisaalta julkishallinnon käyttämien ohjelmistojen kehityksestä tulee tehokkaampaa, kun uusien versioiden kehittäminen voi perustua jo tehtyyn työhön. Esimerkiksi kunta voi tilata ohjelmiston, joka perustuu toisen kunnan jo teettämään ohjelmistoon ja näin saadaan aikaan hyödyllinen lumipallovaikutus. Toisaalta myös muut kuin julkiset toimijat voivat käyttää ohjelmistoja ja tarvittaessa parantaa niitä.

– Julkisen sektorin tietotekniikkahaasteisiin voidaan vastata tavalla, joka avaa kilpailua ja tehostaa ohjelmistojen kehitystä, ja on kestävä ja mahdollinen myös taloustaantuman aikana. Toivomme, että julkishallinto hyödyntää tämän mahdollisuuden, Saastamoinen totetaa.

Avoimien ohjelmistojen ongelma on niiden huono tunnettuus ostajien parissa.

– Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ei mainosteta isolla rahalla kuten suljettuja. Vaikka alan ammattilaiset tuntevat jo avoimia vaihtoehtoja, jäsennellylle tiedolle on kentällä suuri tarve. Nyt julkaistu suositus tarjoaa tietoa kokonaiskäsityksen muodostamiseen päätöksenteon tueksi, toteaa kirjoitustyössä mukana ollut Elias Aarnio COSSista.

Suositus on linjassa Euroopan komission OSOR-hankkeen (Open Source Observatory and Repository for European public administrations) avoimen lähdekoodin ohjelmien hankintaoppaan ja Alankomaiden NOiV-ohjelman (Netherlands in Open Connection) ohjeistuksen kanssa.

Suositus on saatavilla osoitteessa http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs169.


Lisätietoja: Matti Saastamoinen, GSM 040 820 4610, e-mail: matti.saastamoinen at coss.fi, www.coss.fi

Suomen open source -keskus COSS (Centre for Open Source Solutions) on open source -teknologioita ja -toimintamallia hyödyntävän liiketoiminnan kansallinen kehittämisorganisaatio. COSSin hallinnollisena taustaorganisaationa toimii Teknologiakeskus Hermia Oy.

Scroll to Top