COSS.fi

COSS.fi

EduCloud Alliance edistää digitaalisen oppimisen avointa ekosysteemiä

EduCloud Alliance (ECA) on avoimeen teknologiaan perustuva liiketoimintalähtöinen ryhmittymä, jonka tavoitteena on rakentaa valtiontasoinen, kansainväliseksi tähtäävä ekosysteemi, joka yhdistää niin oppimispalveluiden käyttäjät, ostajat, kehittäjät kuin palveluntarjoajatkin. Allianssi edistää ja rakentaa oppimisteknologian ja sisältöjen digitaalista markkinaa rakentamalla yhteistä avointa standardia oppimisympäristöille, materiaaleille sekä toiminnallisuuksille helpottamaan koulutuksen pilvipalvelutuotteiden ja sisältöjen avointa tarjontaa, myymistä, löytämistä, hankkimista, vertailua ja käyttämistä. Sen avulla digitaalisia oppimateriaaleja on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön verkko-oppimisalustoilla tai muissa oppimisen verkkopalveluissa. Tällä hetkellä allianssissa on mukana yhteensä 11 jäsentä, joista suurimpina mainittakoon ECA:n strategiset jäsenet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kustannusyhtiöt Edita Publishing, Otava ja Sanoma Pro.

Vuonna 2017 ECA:n toiminnassa keskityttiin erityisesti standardointiin ja oppimisanalytiikan toteuttamiseen sekä analytiikkarajapintoihin. Merkittävin aikaansaannos oli referenssitoteutuksen uudistaminen. Referenssitoteutus ja sitä vastaava käynnissä oleva ympäristö on tärkeä osa standardin määrittelyä. Beta-ympäristössä käyttäjät ja kehittäjät voivat todeta miten eri rajapinnat toimivat ja mitä palveluilta oikeasti odotetaan. Beta-ympäristö toteutettiin yhteistyössä MPASS-projektin kanssa. ECA on ollut myös mukana tukemassa ja edistämässä MPASSid-tunnistautumista, joka on hyvä ratkaisu kirjautumishaasteiden ratkaisemiseksi. 

Standardin toteuttamisen lisäksi viime vuoden yhtenä isona painopistealueena oli oppilaitosten suostumuksenhallinta. ECA:ssa keskityttiin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksenhallinnan prosessin määrittelemiseen sekä laatimiseen. Aihepiiriin liittyen ECA oli mukana järjestämässä viime toukokuussa yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kaikille avointa seminaaria, jossa keskityttiin oppimisanalytiikkaan ja EU:n uudistuvaan tietosuojalainsäädäntöön.

Viime vuoden mittaan ECA on ollut myös mukana edistämässä sekä tukemassa KOSKI-lainsäädännön ja OID:n eli valtakunnallisen oppijan yksilöivän tunnuksen käyttöönottoa Suomessa. OID tulee olemaan opetustoimen tietovarannot läpileikkaava keino löytää yhteen oppilaaseen liittyvät tiedot.

Vuonna 2017 rakennettiin ja aktivoitiin kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Pohjoismaissa, Balttiassa sekä Saksassa. Educloudalliance.org-sivuston käännöstyö koettiin erittäin tärkeäksi tulevaisuuden kannalta laajemman kansainvälisen yhteistyön rakentamiseksi. Näin ollen ECA:n kotisivut käännettiin myös englanniksi ja samalla ne saivat uuden raikkaan ilmeen. 

EduCloud Alliance on vähitellen lunastanut paikkansa osana suomalaista digitaalista oppimisteknologian ekosysteemiä. Olen erittäin ilahtunut, että olemme voineet olla mukana edistämässä kansallista tunnistautumisratkaisua ja GDPR:n soveltamista Suomeen. EduCloud on myös saanut avattua verkostoja kansainvälisesti erityisesti Saksassa ja Pohjaismaissa”, toteaa ECA:n puheenjohtaja Timo Väliharju.

Myös tulevana vuonna kansainvälisyyden lisääminen tulee olemaan yksi ECA:n painopistealueista. ECA jatkaa kiinteästi toimialan kehityksen seuraamista ja pyrkii löytämään kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppaneita niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin. 

ECA tarjoaa jäsenilleen ensiarvoista tietoa digitaalisten oppimispalveluiden kehityksestä sekä arvokkaan mahdollisuuden vaikuttaa alan tulevaisuuteen. Mikäli kiinnostuit ja haluat kuulla lisää osallistumismahdollisuuksista, olethan yhteydessä!

Lisätietoja:

Timo Väliharju, puheenjohtaja
+358 50 330 3339
timo.valiharju@educloudalliance.org

COSS toimii EduCloud Alliancessa avoimuuskoordinaattorina vastaten siitä, että avoimuuden vaatimukset täyttyvät.

 

Scroll to Top