COSS.fi

COSS.fi

COSS BisnesAamussa keskusteltiin avoimen datan mahdollisuuksista metsäalan digitalisoinnissa

Wunder Oy:n toimistolla Helsingissä maaliskuun alussa järjestetyssä COSS BisnesAamussa keskusteltiin siitä, miten avoin data mahdollistaa tiedon hyödyntämisen entistä tehokkaammin digitaalisissa palveluissa. Avoimen datan avulla voidaan parantaa tuottavuutta, lisätä liiketoimintaa sekä mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä.

Tilaisuudessa tarkasteltiin teemaa case-esimerkin kautta, mitä avoimen datan hyödyntäminen tarkoittaa erityisesti metsäalan liiketoiminnan digitalisoinnin näkökulmasta. Metsäalan digitaalisuus perustuu avoimeen metsävaratietoon ja sitä hyödyntäviin järjestelmiin ja sovelluksiin, avoimiin kartta-aineistoihin, tekoälyn hyödyntämiseen sekä tiedonsiirtoon yhteisillä metsätietostandardeilla. Kati Kontinen Tapio Oy:stä kertoi, miten avoin data parantaa metsäalan tuottavuutta ja lisää liiketoimintaa. Kontinen totesi, että avoimen datan avulla metsäalalla voidaan saavuttaa jopa 30 % tuottavuuden kasvu, mikä ei olisi muutoin mahdollista.

Henry Schneider Tapio Oy:stä avasi tarkemmin metsänhoidon suosituksia. Tapion koordinoimassa Metsänhoidon suositukset (MHS) -pääteoksen ja 9 työoppaan jatkuvassa kehityksessä on mukana yli 30 organisaatiota. Käytännön metsätaloudessa suositukset toimivat kestävän metsätalouden edistämiskeinona ja oppaista metsänomistajat löytävät tietoa sekä yksityiskohtaisia työn suorittamista kuvaavia ohjeita muun muassa siitä, milloin ja miten voimakkaasti metsää kannattaa harventaa. Metsänhoidon suositusten digitalisointiin päätettiin lähteä siksi, että suositustiedon ylläpito painettuun kirjaan perustuen on työlästä sekä avoin data erityisesti paikkatiedon osalta lisääntyy jatkuvasti. Lisäksi päätöksenteko siirtyy osin kentälle, jossa metsätyö mekanisoituu, automatisoituu sekä robotisoituu.

Mikael Kundert Wunderilta esitteli yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa kehitettyä avointa MHSdigi rajapintaa. Rajapinnan kehittämisessä osallistettiin aktiivisesti metsäalan toimijoita sekä kerättiin API-yhteisöiltä palautetta. Rajapinnasta voidaan hakea metsätyöhön liittyviä toimenpiteiden ohjeistuksia metsätietostandardin työlajikoodin perusteella. Avoin rajapinta on tarjottu REST:nä ja GraphQL:llä. Rajapintaa pääsee vapaasti kokeilemaan suoraan dokumentaation yhteydessä ja rajapinnan käyttäjille on perustettu oma Slack muutosten tiedottamista sekä kehittäjien palautteen keräämistä varten.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset, jotka ovat nyt saatavilla helposti avoimena aineistona, ovat kytkettävissä metsäalan eri järjestelmiin ja palveluihin, tukevat organisaatioiden palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 

COSS BisnesAamu

COSS BisnesAamu järjestettiin 10.3.2020 yhteistyössä COSSin jäsenen, Wunder Oy:n kanssa ja tämänkertaisen BisnesAamun teemana oli avoin data. Seuraavat COSS BisnesAamut tullaan järjestämään alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2020. Lisätietoja tulossa COSSin kanavissa myöhemmin.

 

 

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

“Metsänhoidonsuositusten digitalisointi” – Henry Schneider, Tapio Oy

“MHSdigi avoin rajapinta” – Mikael Kundert, Wunder

“Avoin data parantaa tuottavuutta ja lisää liiketoimintaa” – Kati Kontinen, Tapio Oy

 

 

Scroll to Top