COSS.fi

COSS.fi

COSS 2014

Vuosi 2014 on ollut COSS:lle ennen kaikkea päivittäisen aktivoitumisen
vuosi. Viestintää tehostettiin ja jäsentoimintaa lisättiin. Lisäksi COSS on ollut aktiivisesti mukana useissa eri hankkeissa kuluneen vuoden aikana.

Merkittävin hankkeista on ollut EduCloud Alliance, jossa COSS on ollut mukana rakentamassa valtiontasoista, oppimispalveluiden käyttäjät ja ostajat sekä kehittäjät ja palveluntarjoajat yhdistävää ekosysteemiä. COSS toimi hankkeessa katto-organisaationa. Kansainvälisen yhteistyön tiivistyminen ja EduCloud Alliance -projektin julkistus olivat merkittäviä teemoja COSS:lla erityisesti syksyn ajan.

EduCloud Alliancen lisäksi COSS oli mukana verkostoyhteistyössä osana Avoin Suomi 2014 -tapahtumaa, joka järjestettiin syyskuussa Helsingin Wanhassa Satamassa. COSS oli mukana itse tapahtuman lisäksi myös sitä valmistelevassa projektiryhmässä. Avoin Suomi 2014 -tapahtumassa julkistettiin Avoin kunta -aloite sekä jaettiin Open World Hero -tunnustus ja kiertopalkinto Michael ”Monty” Wideniukselle.

COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi toi väriä COSS:n toimintaan 2014. Avoin Kunta -aloite sai alkunsa JulkisCOSS-työryhmässä ja siihen kerättiin jäseniltä tarjoomaa kesän ja alkusyksyn aikana. Aloitteen julkistustilaisuus järjestettiin Avoin Suomi 2014 -tapahtuman yhteydessä. Myös Langaton Tampere-verkkoyhteisö tuli COSS:n koordinoitavaksi liiketoimintasiirrolla helmikuussa 2014.

Scroll to Top