COSS.fi

COSS.fi

Uusi jäsen esittäytyy: Malmcon Oy toimii tietojohtamisen asialla

 

Malmcon toimii julkishallinnon ja erityisesti kuntasektorin tukena oleellisen tiedon hyödyntämisessä tietojohtamisen saralla. Asiakkaitamme ovat virkamiehet, poliittiset päättäjät ja kuntalaiset.

Tavoitteemme on luoda parempaa ymmärrystä toimintaympäristöstä, sekä tukea päätöksentekoa ja kommunikointia. Yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen kautta luomme tehokkaampaa toimintaa, parempia tuloksia ja hyvinvointia.

Datan, ja erityisesti avoimen datan hyödyntäminen on työssämme esisijaisessa roolissa. Data ei aiheuta ähkyä vaan se luo mahdollisuuksia. Edellytyksenä on, että dataa jalostetaan, rikastutetaan ja siitä tehdään ymmärrettävää. Jokaisella päättäjällä ja kuntalaisella on oikeus ymmärrettävään tietoon, välineisiin seurata toimintaa ja ymmärtää toimenpiteiden vaikutuksia.

Toiminnan ja prosessien mittaaminen ja jatkuva oppiminen ovat osana rutiineitamme. Datan (toiminnan) visualisointi on taas väline jolla saamme toiminnasta syntyvän datan intuitiiviseen muotoon. Paikkatiedon hyödyntäminen osana tietojohtamista on tehokasta ja lähellä meidän sydäntä.

Hyödynnämme kokeilevia menetelmiä, koska työskentelemme asioiden parissa joita on haastava määritellä etukäteen, tai edes ymmärtää. Ihmisten ja organisaation tarpeiden ymmärtäminen vaatii oppimista, ja organisaatioiden tulee vastaavasti omaksua kyky oppia. Kokeilevien menetelmien avulla edetään oikealla polulla ja opitaan ymmärtämään. Pidämme myös erityisen tärkeänä ymmärtää abstraktiotasot joilla toimimme ja haluamme välttää osaoptimointia.

Teemme yhteistyötä eri kaupungeissa ja kunnissa mm. seuraavien toimintayksikköjen kanssa: hallinto-osasto, tietokeskus, ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelukeskus, tekninen toimi, kotihoidon palvelut ja sivistystoimi.

 

Teksti ja lisätiedot:
Mikko Malmgren
Malmcon Oy
toimitusjohtaja
+355 44 756 2449
mikko.malmgren(a)malmcon.fi

 

Scroll to Top