COSS.fi

COSS.fi

Tiera Sähköinen asiointi -palvelu laajenee avoimen lähdekoodin lomakeratkaisulla

Kuntien Tiera Oy ja Proactum Oy ovat solmineet puitesopimuksen, jonka mukaan Tiera hankkii Proactumilta avoimen lähdekoodin lomakeratkaisun ja Tieran sähköisen asiointialustan integraattoripalvelut. Kilpailutetun hankkeen kokonaisarvo on 763 000 euroa.

”Proactumin yhteistyön myötä Tiera voi tarjota omistajilleen kustannustehokkaan tavan sähköistää lomakepohjaisia palveluitaan ja tehostaa niihin liittyvää asiankäsittelyä. Vuoden 2013 aikana tekninen alustamme laajenee ja se mahdollistaa kunnille aidosti vuorovaikutteisten asiointipalveluiden tarjoamisen”, sanoo Kuntien Tiera Oy:n toimialapäällikkö Kari Syrjärinne.

Tiera Sähköinen asiointi mahdollistaa kuntalaisen asioinnin verkossa ilman että hänen täytyy asioida kuntien eri palvelupisteissä tai hoitaa asiat puhelimitse. Proactum toimii jatkossa Tieran sähköisen asioinnin alustan teknisenä integraattorina. Proactum vastaa ylläpidon lisäksi myös alustan jatkokehityksestä sekä uusien sähköisten palveluiden toteutuksesta ja integroinnista osaksi kokonaisratkaisua.

”Sähköisen asiointipalvelun avulla kunnat voivat palvella kuntalaisiaan entistä helpommin, tehokkaammin ja paremmin. Palvelulla voidaan helpottaa lisäksi virkailijoiden sisäistä työtä ja säästää resursseja, kun tiedot tulevat sähköisessä muodossa käsittelyyn”, lisää Syrjärinne.

Kansallisesti merkittävä palveluratkaisu

Tiera Sähköinen asiointi on laajasti käyttöönotettavissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Tieran ratkaisu tarjotaan keskitetysti, jolloin kuntien ei tarvitse tilata omia erillisiä järjestelmiään. Näin saadaan aikaan merkittäviä mittakaavaetuja ja huomattavia kustannussäästöjä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme yhdessä Tieran kanssa toteuttamaan tätä kansallisestikin merkittävää palveluratkaisua. Proactumilla on pitkä kokemus edistyksellisten sähköisen asioinnin ratkaisujen toteuttamisesta avoimen lähdekoodin teknologioilla. On erinomaista, että pystymme tuomaan tässäkin hankkeessa osaamisemme kaikkien Suomen kuntien käyttöön”, toteaa Proactum Oy:n toimitusjohtaja Petri Lillberg.

Lisätietoja:

Toimialapäällikkö Kari Syrjärinne
Kuntien Tiera Oy
Puh. 040 555 8684 / kari.syrjärinne@tiera.fi

Toimitusjohtaja Petri Lillberg
Proactum Oy
Puh. 040 577 7014 / petri.lillberg@proactum.fi

Kuntien Tiera Oy on vuonna 2010 perustettu, kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöfoorumi, joka tuottaa asiakasomistajilleen sovellus- ja infrastruktuuripalveluja sekä tietohallinnon johtamisen palveluja. Tieran strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien palveluiden laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua. www.tiera.fi

Proactum Oy on avoimen lähdekoodin tietojärjestelmäratkaisujen johtava asiantuntija, jonka erikoisosaamisaluetta ovat sähköinen asiointi, portaalit ja sisällönhallinta, asian- ja asiakirjanhallinta, integraatio- ja arkkitehtuurihankkeet sekä konsultointi. Proactum on vuonna 2012 listattu Suomen 15 nopeimmin kasvavan teknologiayhtiön joukkoon Deloitten Fast 50 kilpailussa. www.proactum.fi

Scroll to Top